Fil Suresinde Yer Alan Temel Mesajlar

Fil Suresinde Yer Alan Temel Mesajlar

Fil suresinde anlatılan Fil olayı Peygamber Efendimizin doğumundan 52 gün önce meydana gelmiştir. 

Mekke halkı zayıf ve güçsüz oldukları için o dönemin en güçlü ordularından biri olan Ebrehe'nin ordusuna karşı Kabeyi koruyabilecek güçte değillerdir. Surede adı geçen fil o zamanın süper gücünü temsil etmektedir.Yüce Allah (c.c.) ilahi kudreti ile müdahale etmiş ve Ebabil ismi ile zikredilen kuşları Ebrehe’nin gafil ordusunu helak etmesi için yollamıştır. Ebabil kuşları, surede de belirtildiği üzere “Siccil” adındaki kızgın ve pişmiş taşları Ebrehe ve ordusunun tepesinden aşağı atmışlardır. Bu şekilde orduda yer alan filler ve insanlar ilahi kudret karşısında helak olup gitmişlerdir. Surede de zikredildiği gibi ordu adeta yenmiş ekin tarlasına dönmüştür.

Fil Suresinde Yer Alan Temel Mesajlar şunlardır

 Bu yüce sure tüm insanlığa kibirli ve azgın olan toplulukların Allah’a (c.c) karşı geldikleri taktirde nasıl helak olacaklarını açık bir şekilde göstermektedir.

Sürede esas verilmek istenen konulardan birisi şu ol­malı: Ebabil kuşları ile fil sahiplerinin nasıl perişan edildiği göz­ler Önüne serilerek, Allah’ın yardımının anlatılmasıdır. Hakikati temsil eden insanın, ölüm pahasına da olsa hak ve doğru olan davasından vaz geçmediği bir durumda Allah’ın yardımının şu ya da bu şekil­de mutlaka geleceği, vaat edilmektedir. 

Aynı zamanda ne güçlü olan gücüne güvenmelidir. Aynı zamanda güçsüz ve zayıf olan umudunu hiç bir zaman kesmemelidiir.