Kur'an-ı Kerim'e Abdestsiz Dokunulabilir mi?

kur'ana abdestsiz dokunulabilir mi

Son zamanlarda tekrar tekrar gündeme gelen konulardan biri de Kur'an-ı Kerime abdestsiz dokunma meselesi

Bu konudaki gerekçelerden biri de Kur’ân-ı Kerim Allah'ın kelâmıdır; kişi Allah'ın kelamından abdestsiz gerekçesi ile uzaklaşmamalı ve Onu her zaman okuyabilmeli bu nedenle Ona abdestsiz dokunulur diyorlar.

Gerekçe her ne kadar da makul ve mantıklı olsa da bu konuda bizler yine Kur'an sünnet ve selefi salihin yolundan gitmek durumundayız.

Bu konuda kur'anda geçen deli Vakı asuresinde geçen 77, 78, 79, 80. ayetlerdir. Bu ayetlerde Allah'u Teala “Şüphesiz bu, Kur’ân-ı Kerîm’dir. Levh-i Mahfuzda korunmuştur. Ona ter temiz olanlardan başkası dokunamaz. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. 1- buyurmuştur.

Bu ayette geçen ve temiz olarak tercüme edilen "mutahherun" kelimesini bir kısım insanlar manevi temizlik olarak yorumlamış bir kısmı ayetin indiği dönemde Kur'an mushafının olmadığını vb konuları delil olarak sunmuş ve mü'minlerim temiz olduğunu dolayısıyla abdestsiz dokunacağını söylemişlerdir.

Her şeyden önce vakıa suresinde geçen ve mutahharun kavramı hem maddi hem de manevi temizliği içerisinde barındıran bir kelimedir. Bunu sadece manevi temizliğe indirgemek kavram açısından hatadır. Ayrıca bu Kur'anın nazil olduğu dönemde mushaf yoktu demek ayeti tarihsel bir zamana hapsetmektir.Bu sebeple Dört mezhep imamları vakıa suresindeki ayette geçen Kur’ân’a dokunabilme esaslarını belirlemiştir.
Buna göre Kur’ân’a dokunabilmek için;

1- Küfür kirliliğinden,
2- Necâset kirliliğinden,
3- Hades kirliliğinden arınmış olmalıdır.

Yani Müslüman olmalı, kan ve sâir kirliliklerden arınmış olmalı ve abdestsizlik halinden de sıyrılmış olmalı, yani abdestli olmalıdır.

Âdet halindeki bir Müslüman kadının kan ve sâir kirliliklerden arınmasına ve abdestli bulunmasına fıtraten imkân yoktur. Onun Kur’ân’a dokunmaması bir ceza değil; şefkatli bir hükümdür.

Dipnotlar:
1- Vâkıa Sûresi: 77, 78, 79, 80.