Evrendeki Denge Ve Düzenle İlgili Ayetler

Evrendeki Denge Ve Düzenle İlgili AyetlerEvrende mükemmel bir düzen vardır. Bu düzen Allah'ın varlığının ve birliğinin en önemli delilidir.K. Kerim  evrendeki denge ve düzeni Allah'ın sonsuz ve sınırsız ilmine birliğine delil olarak sunar

Allah her şeyi niçin bir ölçüye göre yaratmıştır?

Allah evrende yarattığı her varlığı belirli bir ölçü içinde, özenle yaratmıştır. Bu nedenle Allah'ın yarattığı varlıklarda güzellik, uyum ve denge vardır. Bu konudaki ayetlerden bazıları şöyledir:

"... Her şeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah'tır" (Furkan suresi, 2)

"...Onun katında her şey bir ölçü (miktar ) iledir.(Rad suresi, ayet 8)

" Biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık" (Kamer suresi, ayet 49)

Allah, evrendeki yarattığı her varlığa yapacağı işe uygun yapı, biçim, özellik ve yetenek vermiş; onların yaratılışını bir takım amaç ve hikmetlere dayandırmış, boş ve yersiz hiçbir şey yaratmamıştır. Bu konuda Yüce Allah Kur'an'da şöyle buyurmaktadır:

"Biz gökleri yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve bir eğlence olsun diye yaratmadık. Biz onları hak ve hikmetle yarattık." (Duhan suresi, 38-39. ayetler)

"Güneşi ışıklı, ayı da parlak kılan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya evreler koyan Allah'tır. Allah, bunları boş yere yaratmamıştır. O, ayetlerini düşünen bir toplum için ayrıntılı olarak açıklıyor." (Yunus suresi, 5)