Fatiha Suresi Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Fatiha suresi Kuran'ın ilk sayfasında yer alan bir suredir. 7 ayettir.

Fatiha suresini okurken şayet arap alfabesinden Kur'an okumayı biliyorsanız mutlaka arap alfabesinden okuyunuz. Bilmiyorsanız aşağıda verdiğimiz videodan defalarca dinlemek suretiyle ezberlemeye çalışınız.

Fatiha Suresi Arapça Türkçe Okunuşu ve Anlamı

Fatiha Suresi Okunuşu
1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

fatiha Suresi Anlamı
1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
2- Hamd o âlemlerin Rabbi,
3- O Rahmân ve Rahim,
4- O, din gününün maliki Allah'ın.
5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti.
6- Hidayet eyle bizi doğru yola,
7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların
ve o sapmışların yoluna değil.