Hz. Muhammed (sav)'den Tefsir Örnekleri

Hz. Muhammed (sav)'den Tefsir Örnekleri

Kur'an-ı Kerim!in birinci derece açıklayan kaynak şüphesiz Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)2in sözleri ve yaşam biçimi olan sünnetleridir.Onun tefsi örnekler aynı zamanda alimler için de Kur'anı kerimi anlama ve yorumlamada birer örnektir. Şimdi sizlere peygamberimizden bir kaç tefsiz örneğini ve metodunu yazacağız.

1-AYET:  “Namazlara ve orta namaza devam edin. Allah’a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın.” (Bakara suresi, 238. ayet.)

TEFSİRİ: Allah’ın elçisi buyurdu ki: “Orta namaz, ikindi namazıdır.” (Tirmizî, Kitabu’t-Tefsir, 3.)

TEFSİR ŞEKLİ: Peygamberimiz kapalı (müphem) bir ifadeyi açıklamıştır (beyan).

2-AYET: “Hacc-ı ekber (en büyük hac) gününde Allah ve Resulünden insanlara bir bildiridir: Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır…” (Tevbe suresi, 3. ayet.)

TEFSİRİ: Hz. Ali Hz. Peygambere bu ayetteki “Hacc-ı Ekber günü”nün hangi gün olduğunu sormuş, Hz. Peygamber de Kurban Bayramı’nın birinci günü olduğunu söylemiştir.
​TEFSİR ŞEKLİ: Peygamberimiz kendisine sorulan sorular üzerine bazı kelime ve ayetlerin anlamını açıklamıştır.

3 -AYET: “Orada apaçık nişaneler, (ayrıca) İbrahim’in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır...” (Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.)

TEFSİRİ: Peygamberimiz, ayetteki "yol” kelimesini “azık ve binek” olarak tefsir etmiştir. (Tirmizî, Kitabu’t-Tefsir, 4.)

​TEFSİR ŞEKLİ: Hz. Peygamber mücmel ayetleri (delaleti açık olmayan, açıklamaya ihtiyaç duyulan ayetleri) tefsir etmiştir.

4 -AYET: “Ey iman edenler! … İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun çünkü Allah’ın cezası çetindir.” (Mâide suresi, 2. ayet.)

TEFSİRİ: Bu ayette ve başka ayetlerde de geçen “iyilik” hakkında soru sorulduğunda Hz.Peygamber şöyle cevap vermiştir:“İyilik, güzel ahlaktır.’’ (Müslim,
Kitabu’l-Birr, H.No; 14.)

​TEFSİR ŞEKLİ: Hz. Peygamber, bazen de kavramı tarif ederek tefsir etmiştir.

5- AYET:"Böylece sizi orta bir ümmet yaptık ki insanlaraşahit olasınız. Elçi de sizeşahit olsun.” (Bakara suresi, 143. ayet.)

TEFSİRİ: Hz. Peygamber, Orta, adalettir.” buyurarak ayette geçen "اorta” kelimesini adalet olarak tefsir etmiştir. (Tirmizî, Kitabu’t-Tefsir, 3.)


​TEFSİR ŞEKLİ: Hz. Peygamber, bir kelimenin anlamını açıklamıştır (lügavî beyan).