Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

Allah Niçin Vahiy GöndermiştirAllah Niçin Vahiy Göndermiştir?

Vahiy, Allah’ın emir yasak ve öğütlerini peygamberlere iletmesidir. Allah insanlar arasında seçtiği peygamberlere insanlara iletmek ve tebliğ etmek amacıyla vahiy gönderir. İlk insan ve ilk peygamber Hz. Adem ile bu vahiy süreci başlamış ve son Peygamber Hz. Muhammed (sav)’e kadar devam etmiştir.

Allah’u Teâla kainatı yaratmış ve içerisinde insanı en mükemmel varlık olarak akıl ve duygularla donatmıştır. İnsan aklı ile kendini geliştirmiş bilgi ve tecrübelerini arttırmıştır. Pek çok alanda yaptığı keşifler, icatlar ve teknolojik gelişmelerle insanlığı madden terakki ettirmiştir. Bu kadar gelişmeleri ve icatları akıl sayesinde yapan insan; niçin yaratıldım? Bu dünyaya niçin gönderildim? Yaratılış gaye ve amacım ne? Bu dünyaya nereden geldim ve nereye gidiyorum? Beni yaratan yaratıcının benden isteği nedir? Nasıl davranışlar yapmamı istiyor? gibi pek çok önemli sorulara tek başına cevap bulamamıştır. İnsan bu gibi soruları ancak peygamberler aracılığı ile cevaplandırabilir.

Peygamberler Allah’ın insanı yaratmaktaki maksadını, öldükten sonra ne olacağını ve nereye gideceğini, Allah’ın razı olduğu hayat tarzının nasıl olduğunu hem açıklamışlar hem de insanlığa güzel bir örnek ve rehber olmuşlardır.

Aklın tek başına cevap bulamayacağı bu gibi sorulara Allah peygamberlere vahiy göndererek bildirmiştir.

İlim Rehberi