Ahirette Kurtaran Ameller

Ahirette Kurtaran AmellerAhirette Kurtaran Ameller

Gerçek kurtuluş hiç şüphesiz mahşerde gerçekleşecek olan kurtuluştur. Çünkü dünyanı kendisi fani ve geçici olduğu gibi içerisinde yaşayan tüm canlılarda ölümlü ve fanidirler. Bu nedenle dünyevi  kurtuluşlar sonu itibari ile er veya geç ölümle neticeleneceği için gerçek kurtuluş sayılmazlar. Sadece ertelenmiş olurlar. Ahiret ise ebedi yurt ve vatan olduğundan oradaki helaket ve kurtuluş da çok önemlidir.

Her türlü konuda müminler için bir rehber olan Kur’an-ı Kerim ahirette helak olmaktan kurtaracak ve gerçek kurtuluşa eriştirecek bilgiyi de bizlere veriyor. Mü’minun suresinin ilk on ayeti bu kurtuluş reçetesinin özeti mahiyetindedir. Sure Mü’minlerin kurtuluşa ereceğini belirterek başlar ve ardından kişiyi kurtuluşa eriştirecek özellik ve amelleri belirtir. İlkin suresinin mealini ardından izahını yapmaya çalışalım

"Rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla...
1. Müminler kesinlikle kurtuluşa ermiştir;
2. Ki onlar, namazlarında derin bir huşu içerisindedirler;
3, Boş, yararsız işlerden  uzak dururlar;
4. Onlar zekâtı verirler;
5.Onlar İffetlerini ve namuslarını  korurlar;
6. Sadece eşleriyle veya ellerinin altında olanlarla yetinirler, bundan dolayı da kınanacak değillerdir.
7. Ama her kim bunun ötesine geçmek isterse işte haddi aşanlar böyleleridir.
8. O müminler, üzerlerindeki emanetleri gözetirler, verdikleri sözleri tam tamına tutarlar;
9. Namazlarını titizlikle eda ederler,
10. İşte vâris olacaklar bunlardır."

Ayette de görüldüğü gibi ahirette kurtuluşa erecek olan mü’minleri n özelliklerini tek tek ifade ediyor. Özetle kişiyi kurtuluşa erdirecek özellikler şunlardır.

Namazlarında huşu içerisinde kılmak, boş ve faydasız işlerden kaçınmak, zekatı vermek, iffet ve namuslarını korumak, emanetleri korumak, verdiği sözde durmak.

Bu ayetleri  incelediğimizde İslam dininin itikadi, ibadet ve ahlak ile ilgili temel konuların tamamına değinildiği görülür.

İnançla ilgili kavramları mü’minin kelimesi içerisine alır. Çünkü Mü’min inanılması gereken tüm konuları kendi hür özgür iradesi ile benimseyip kabul eden kişidir. Aynı zamanda söz ve davranışları ile insanlara güven ve emniyet verir.

İbadet konusunda temel ibadet olan namaz ve namazın huşu ve titizlikle eda edilmesi, Mali ibadeti ifade eden zekatın verilmesi

Emaneti korumak, verdiği sözde durmak ve namusunu korumak da ahlaki ilkelerin en önemli temelleridir.

Rabbim bu ilkeleri yerine getirip ahirette kurtulanlardan eylesin.

  Yüksel UÇAR

www.ilimrehberi.com