Allah’ı zikretmenin fazileti ile ilgili ayetler

Allah’ı zikretmenin fazileti ile ilgili ayetlerAllah’ı zikretmenin fazileti

"Siz beni anin ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakin nankörlük etmeyin."  (Bakara,152)

Hacc görevlerinizi bitirince atalarınızı andığınız kadar, hatta daha hararetli bir dil ile Allah'ı anınız» (Bakara, 200)

“Allah’ı zikretmek en büyük ibadettir.”  Ankebût  sûresi (29), 45

“Sabah akşam tevâzu içinde yalvararak, ürpererek ve sesini yükseltmeden Rabbini an. Sakın gafillerden olma!” A‘râf sûresi (7), 205

“Allah’ı çok zikredin ki, kurtuluşa eresiniz.” Cum‘a sûresi (62), 10

“Ey iman edenler! Allah’ı çok zikredin. Sabah akşam O’nu tesbih edin.”  Ahzâb sûresi (33), 41-42

“Rabbini gönülden ve korkarak içinden hafif bir sesle sabah akşam an, gafillerden olma.” (Araf 205)

“Onlar, ayakta dururken, otururken, yanları üzerine yatarken (her vakit) Allah'ı anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin derin düşünürler (ve şöyle derler:) Rabbimiz! Sen bunu boşuna yaratmadın. Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem azabından koru! “(Ali İmran 191)

“Müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, kendini Allah’a ibadete veren erkek ve kadınlar, samimi ve doğru olan erkek ve kadınlar, mütevâzi ve Allah’a saygılı erkek ve kadınlar, zekât ve sadaka veren erkek ve kadınlar, oruç tutan erkek ve kadınlar, iffetlerini koruyan erkek ve kadınlar, Allah’ı çok zikreden erkek ve kadınlar var ya, işte bütün bunlara Allah mağfiret ve büyük mükâfat hazırlamıştır ”Ahzâb sûresi (33), 35

“Ey îmân edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma-9)

“Gerçek mü’minler onlardır ki; Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer (cezbelenir). Ve onlara Allah’ın âyetleri okunduğu zaman onların îmânlarını arttırır ve Rab’lerine tevekkül ederler.” (Enfal ,2)

“Onlar, Allah’ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir (Allah’tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır). Onlara isabet edenlere (musîbetlere) sabredenlerdir ve salâtı (namazı) ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler.” (Hac , 35)
“ Muhakkak ki; şeytan, şarap ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah’ı zikretmekten, namaz kılmaktan alıkoymak ister. Artık son verdiniz mi?” (Maide, 91)
“ Namazı bitirdiğinizde; ayaktayken, otururken ve yan üzeriyken (yan üstü yatarken) Allah’ı hep zikredin! Güvenliğe kavuştuğunuzda namazı erkânıyla kılın. Çünkü; namaz, mü’minlerin üzerine, vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur.” (Nisa 103)