İnşirah Suresi Arapça-Türkçe Okunuşu ve Anlamı

İnşirah suresi arapça okunuşu,İnşirah suresi türkçe okunuşu ve türkçe anlamı

inşirah suresi okunuşu ve anlamı"Elemneşrahleke sadrek. Ve vedağna anke vizrek. Ellezi engada zahrek. Ve refağna leke zikrek. Feinne meal usri yüsra. Inne meal üsri yüsra. Feiza ferağte fensab. Ve ila rabbike ferğab"


Rahmân, Rahîm olan Allah'ın ismiyle

1-Göğsüne senin için (ilim ve hikmetle) inşirâh vermedik mi (genişletmedik mi)?

2, 3-Ve sırtına çok ağır gelen yükünü, senden indirmedik mi?

4-Hem senin için şânını yükseltmedik mi?

5-İşte şübhesiz zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

6-Gerçekten zorlukla berâber, bir kolaylık vardır.

7-O hâlde boş kaldığın zaman, hemen (başka bir işe giriş) yorul!

8-Ve artık ancak Rabbini arzula!