Abdest Nasıl Alınır?Abdestin alınış şekli

Her şeyden önce abdest bir ibadettir. Bu nedenle abdest alırken abdeste hazırlık yapılır, yani kollar dirseklerin üstüne kadar sıvanarak, mümkün olursa, yüksek bir yerde durulup kıbleye dönülür. “Eüzü ve Besmele” okunur.

“Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye niyet edilir.. Abdest sırasında zorunlu olmadıkça konuşulmaz. İlkin eller bileklere kadar  üçer defa yıkanır.parmakta yüzük varsa hareket ettirilerek yüzük altının da yıkanması sağlanır

Sağ avuçta ağıza üç kere ayrı ayrı su alınır; her defasında ağız iyice çalkalanır.

Sağ avuçla, buruna üç kere ayrı ayrı su verilir; her defasında sol elle sümkürülerek burun temizlenir.

İki avuçla birlikte ayrı ayrı üç kere su alınarak her defasında yüz yavaşça yıkanır. Saçların bittiği yerden çene altına ve kulak yumuşaklarına kadar yüzün her tarafı oğuşturulur. Sakal başı ile kulak arasındaki kılsız yerler ile kulak yumuşağı dipleri de yıkanır.

Önce sağ kol dirsekle birlikte, sol elin yardımıyla, kuru bir yer kalmayacak şekilde oğuşturularak ve bu işlem 3 defa gerçekleştirilir

Sol kol dirsekle birlikte, sağ elin yardımıyla, kuru bir yer kalmayacak şekilde oğuşturularak üç kere yıkanır.

Sağ el yeni bir su ile ıslatılıp, sağ elin içi ve parmaklar, başın üzerine konularak dörtte biri bir kere meshedilir. Başın tamamını meshetmek isteyen kimse, ıslatılan iki avucunu ve parmaklarını, başın ön tarafından enseye kadar çekerek başın tamamını kaplayacak şekilde mesheder.

İki el ıslatılarak, sağ elin işaret parmağı ile sağ kulağın içi; sol elin işaret parmağı ile sol kulağın içi; kulakların arkası da baş parmakların içleri ile meshedilir. Bu arada eller ıslatılmaksızın, geriye kalan üç parmağın dış tarafıyla da boynun arkası meshedilir.

Önce sağ ayak, parmak uçlarından başlanarak topuklar (ayak bileğindeki yüksekçe kemikler) ile  birlikte sol el ile üç kere yıkanır. Bu yıkama, sağ ayağın küçük parmağından başparmağa doğru olur ve sol elin serçe parmağı ile de ayak parmaklarının arası oğuşturularak yıkanır.

Sol ayak yine sol el ile, diğer ayağın yıkanışında olduğu gibi üç kere yıkanır; ancak bu defa yıkama, sol ayağın baş parmağından küçük parmağa doğru olur.

Abdest bittikten sonrra kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” getirilir.