Namazın şartları nelerdir

Namazın şartları nelerdirNamazın farzları nelerdir

Bir çok ibadette olduğu gibi namazında kendine özgü şartları vardır. Bunlara namazın şartları denir. Namazın şartları 2 çeşittir.

A-     Namaza hazırlık şartları. Buna namazın içindeki şartlar veya farzlar da diyoruz.

B-     Namazın kılınış şartları. Buna namazın içindeki şartlar veya farzlarda diyebiliriz.

Namazın yapılması zorunlu durumları (farzları) 12 tanedir. Bunların altısı namazın dışında diğer altısı ise namazın içindedir. Namazın dışında olan farzlara "namazın şartları", içinde olan farzlara ise "namazın rükünleri" denir

A-    Namaza Hazırlık Şartları: Buna namazın dışındaki farzlar veya namazın dışındaki şartlar diye de isimlendirilir. Namaza başlamadan önce yerine getirilmesi gereken şartlardır. 6 tanedir. Bunlar

1-      Hadesten taharet: abdestli olmak. Gusül icab ediyorsa gusül abdesti ve namaza abdestini almış olmak. Şayet su yoksa teyemmüm abdesti almış olmak

2-      Necasetten taharet: maddi kirlerden arınmış olmak ve temizlenmek. Bedenin, elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasıdır.

3-      Setri avret: namazda örtünmesi gereken yerlerin örtünmesidir. Bu örtünme şekli erken ve kadınlarda farklıdır. Örtünmesi gereken yerler erkeklerde en az göbek ve diz kapağı arasıdır. Kadınlarda ise el, yüz ve ayak hariç vücudun tamamıdır.

4-      İstikbâl-i kıble: namazda kıbleye yani kabeye yönelmektir

5-      Vakit: namaz vaktinin girmiş olmasıdır

6-      Niyet: kılınacak namaza niyet etmektir

 

B-     Namazın kılınış şartları: Buna namazın içindeki farzlar veya namazın içindeki şartlar da denir. Namaz kılarken yapılması gerek ve terkedildiğinde veya eksik yapıldığında namazı bozan durumlardır.

 Namazın içinde olan farzları ise şunlardır:

1-      İftitah (Başlama) tekbiri: Namaza başlarken "Allahüekber." demek

2-      Kıyam; Namazda ayakta durmak

3-      Kıraat: Namazda ayakta iken Kuran’dan ayet okumak

4-      Rükû (eğilme): Namazda eller diz kapağında iken, belimizi yere paralel duruma getirmek.

5-      Secde: Alnımızı yere koyarak dua etmek

6- Son oturuş: Namazın sonunda "ettehiyyatü" duasını okuyacak kadar oturmak