Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın sevdiği insanlar

allah'ın sevdiği insanlar

1- Allah adaletli olanları sever

Onlar, yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah, âdil davrananları sever.(Mâide Suresi), 42. Ayet

2-Allah güzel davrananları sever  sever

Allah da onlara hem dünya nimetini, hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. (Âl-i İmrân Suresi), 148. Ayet

3- Allah iyilik edenleri sever
(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. (Bakara Suresi), 195. Ayet

4- Allah sabredenleri sever
Nice peygamberler var ki, kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Âl-i İmrân Suresi, 146. Ayet

5- Allah temizlenenleri sever

Onun içinde asla namaz kılma. İlk günden temeli takva (Allah'a karşı gelmekten sakınmak) üzerine kurulan mescit (Kuba mescidi), içinde namaz kılmana elbette daha layıktır. Orada temizlenmeyi seven adamlar vardır. Allah da tertemiz onları sever. (Tevbe Suresi), 108. Ayet

6- Allah hatalardan dönebilenleri sever

... Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever." bakara 222

7- Allah tevekkül edenleri sever
Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 159. Ayet