Namazın birey ve toplum açısından faydaları nelerdir?

Namazın birey ve toplum açısından faydaları nelerdir?

Bu makalemizde namazın birey ve toplum açısından faydalarını açıklayacağız. Namazın bireysel faydalarını ayrı toplumsal faydalarını da ayrı ayrı ele aldık. Bunlardan bir kısmını da açıkladık. sizlere kısa ve öz olarak lazım  ise sadece başlıkları ele alabilirsiniz.

A- Namazın bireysel faydaları

1-    Namaz İnsanın Duygu Dünyasını Zenginleştirir.

Namaz kılan insanın duygu dünyası zenginleşir. Namaz kılan insan, dinî görevini yapmış olmanın sevinci ile önce kendisiyle sonra çevresindeki insanlarla barışık bir hâlde yaşam sürdürür. Namaz kılan insanda güzel duygular gelişirken, kötü duygular zamanla yok olur. Namaz kılan insanda acıma, merhamet, sevgi, yardımcı olma gibi güzel duygular gelişir.

2- Namaz İnsanın Davranışlarında Bilinçli Olmasını Sağlar

Namaz kılan kişi, Allah tarafından davranışlarının görüldüğünü bilir. İyi davranışların ödüllendirileceği, kötülerin de cezalandırılacağı bilinciyle hareket eder. Bu durumda namaz kılan insan, her şeyden önce davranışlarına dikkat eder. Kişide kötü davranışlardan uzak durup, onda devamlı bir şekilde iyiye yönelme duygusu gelişir.

3-Namaz Temizliğe Alıştırır

Namaz beden temizliği kazandırır. Namaz kişinin günahlarının bağışlanmasına sebep olur. Günde beş vakit abdest alan kişi maddî yönden de temiz olur. Peygamber Efendimiz: "Namaz kılan bir kişi, evinin önünden geçen bir nehirden günde beş vakit yıkanan bir kimsenin durumu gibidir. Onda hiç kir kalmadığı gibi beş vakit namaz da buna benzer. Allah namazla günahları siler."(Keşful Hafa C.2.s.203) buyurmuştur.

Namaz öncesi hangi temizlikleri yaparız

Namaz kılacak kişinin elbisesini, bedenini, namaz kılacağı yeri temiz tutması gerekmektedir. Abdest alırken ağız-diş, ayak, burun başta olmak üzere birçok yer­imizi yıkarız. Böylece daima temiz olmaya çalışırız

4- Namaz, Zamanı İyi Kullanmayı Öğretir

Namaz sayesinde tertipli, düzenli ve plânlı çalışma alışkanlığı kazanırız. Çünkü namaz, belli vakitlerde kılındığı için zamanı plânlamamıza ve günlük hayatımızı bilinçli bir şekilde yaşamamıza katkıda bulunur. 

5- Namaz kılan insan Allah'ın hoşnutluğunu kazanır ve Allah rızasını alır .

B- Namazın toplumsal faydaları

1- Namaz Birlikte Yaşama ve Dayanışma Bilincini Geliştirir

Dinimiz, cemaatle namaz kılmaya büyük önem vermiştir. Cemaatle namaz kılan müslümanlar, birbirleri ile yakından tanışır. Cemaate devam etmekle müslümanlar arasında karşılıklı sevgi oluşur. Ayrıca birbirleri arasında kardeşlik ve dayanışma duyguları kuvvetlenir. 

2- Namaz kişinin başkasıyla doğru şekilde ilişki kurmasını sağlar .

3- Camide 5 vakit ve bayram ve cuma namazında toplanırlar birlik , beraberlik , yardımlaşma ve dayanışma ruhun canlı tutulması sağlanır .
4- Camide toplumu eğitmek ve öğretmek amacıyla verilen sohbetler vaazlar  önemli katkıda bulunur 

5- Cemaat ile namaz kılmak, insanlardaki dil, ırk ve toplumsal statü farkını ortadan kaldırır. Herkes Allah’ın huzurunda eşittir.