Namaz İbadetinin Dinimizdeki Önemini İle İlgili ayet ve Hadisler

Namaz İbadetinin Dinimizdeki Önemini İle İlgili ayet ve Hadisle
Namaz dinin direğidir yani dini ayakta tutandır. Namaz kılınmadığı zaman artık dinin ayakta olduğunu söylemek pek de mümkün olmaz.Kur'an-ı kerim de en fazla üzerinde durulan ibadet namazdır. Yine peygamberimiz de namaz üzerinde pek çok hadisleri vardır.

Namaz İbadetinin Dinimizdeki Önemini İle İlgili ayetler

'Gerçekten ben,Allah'ım benden başka ilah yoktur,şu halde bana ibadet et ve beni zikretmek için dosdoğru namaz kıl.'' TAHA 14.AYET 
 
''Sana kitaptan vahy edileni oku ve namazı dosdoğru kıl,gerçekten namaz kötülüklerden ve çirkinliklerden alı koyar.'' ANKEBUT 45.AYET 


''Nihayet onların peşinden öyle bir nesil geldi ki bunlar nefislerinin arzularına uydular,namazı terkettiler.bu yüzden ileride sapıklıkların cezasını görecekler,onlar gayya kuyusuna atılacaktır ( cehennem kuyusu).'' MERYEM 59.AYET 

''Sabır ve namaz ile Allah'tan yardım isteyin,şüphesiz ki o (sabır ve namaz)Allah'a saygıdan kalbi ürperenler dışında herkese zor ve ağır gelen görevdir.'' BAKARA 45.AYET 

''Mücrimlere (günahkarlara) sorulacak ,sizi cehenneme sokan nedir? onlar,biz namaz kılanlardan değildik diyecekler.'' MÜDDESİR 43.AYET 

Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar." Ankebût sûresi (29), 45
“Kıldıkları namazın önemini kavramadan namaz kılanların vay haline” Mâun/4-5 

“Sizi cehenneme sürükleyen sebep nedir? Derler ki: ‘Biz namaz kılanlardan değildik’.” Müddessir/42 
"Gecenin bir bölümünde de uyanıp kalk ve sana mahsus olmak üzere, nâfile namaz kıl; ola ki bu sâyede Rabbin seni övgüye değer bir makama ulaştırır." İsrâ sûresi (17), 79


Namaz İbadetinin Dinimizdeki Önemini İle İlgili Hadisler

"iman, namaz demektir. Namazı itinayla, vaktine ve diğer şartlarına riayet ederek kılan, mümindir." [İbni Neccar] 

 
"Kıyamet günü kulun ilk hesap konusu ve ilk gözden geçirilecek amel hanesi namazdır. Bu konudaki hesaplaşma iyi geçerse kul kurtulur, bozuk geçtiği taktirde ise aldanmış ve hüsrana uğramış olur." (Taberani) 

"Kasten [mazeretsiz] namaz kılmayanın diğer amellerini Allahü teâlâ kabul etmez. Tevbe edinceye kadar da Allah’ın himayesinden uzak olur." [İsfehani]

"Bir mümin, namaz kılmaya başlayınca, Cennet kapıları açılır. Rabbiyle arasındaki perdeler kalkar. Bu hâl, namaz bitinceye kadar devam eder." [Taberani] 

"Beş vakit namazı terk eden, Allahü teâlânın hıfz ve emanından mahrum olur." [İbni Mace]

"Namaz kılmayanın Müslümanlığı, abdest almayanın namazı yoktur." [Bezzar]

"İman ile küfür arasındaki fark, namazı kılıp kılmamaktır." [Tirmizi]

"Namaz, imanın başı ve Cehennemden kurtarıcıdır." [Miftah-ul-Cennet]