Ramazan Orucunu Tutmanın Hikmetleri

Ramazan Orucunu Tutmanın Hikmetleri

Bütün ilahi emir ve yasakların, dünyevi ve uhrevi yararlar sağlayan hikmetleri bulunmaktadır. Orucun hikmetlerinden bazıları şunlardır:

• Oruç, en güzel şükür vesilesidir.

• Oruç insana, sahip olduğu ruhi ve bedenî donanımları kulluğa yaraşır bir biçimde dengeli ve verimli kullanabilmesi için aklın ve ruhun bedene ait basit arzuların güdümünden kurtarılması gerektiğini öğretir. Oruç isteklerin dengede tutulabilmesi için ciddi bir irade eğitimi sağlar.

• Oruç, aşırılıkları törpülemenin en güzel yollarından biridir. Resul-i Ekrem Efendimizin ifadesiyle kötülüklere karşı “oruç bir kalkandır.(”Buhârî, “Savm”) Helal olan filleri bile kendi iradesiyle işlemekten vazgeçebildiği bu ortamda oruçlunun esasen zina, hırsızlık, yalan söyleme, gıybet etme gibi haram, kötü, kendisine ve başkalarına zarar veren eylemlerden, kısaca gerek Allah, gerekse kul haklarını ihlal eden davranışlardan geri durması öncelikle gereklidir. Nitekim Resul-i Ekrem, hakkı verilerek tutulmaya çalışılan orucun mutlaka kişinin davranışlarına olumlu yansımaları olacağına dikkat çekmiştir.(Ahmed b. Hanbel, Müsned) Oruç tutuğu hâlde, hâlâ çirkin işler yapan ve fenalıktan sakınmayanlar hakkında ise; “Oruç tutan öyle insanlar vardır ki, kârları sadece açlık ve susuzluk çekmektir.”(İbn Mace) ve “yalan söylemeyi ve sahtekârlığı terk etmeyen oruçlu bilmelidir ki Allah’ın onun yeme ve içmesini terk etmesine ihtiyacı yoktur. (” Buhari, “savm”) buyurmuştur.

• Kur’an’ın nazil olduğu bu ayda tutulan oruçlar sayesinde insan ruhen yücelir. Yüksek ahlaki erdemlerle bezenir. Yıllık bir muhasebeyle kendisine verilen ömrü nasıl geçirdiği hakkında dürüst bir değerlendirme yapma fırsat bulur. Bir yandan sahip olduğu nimetlerin büyüklüğünü daha iyi idrak ederken öte yandan mahrumiyet içinde olanların hâlini düşünüp onları anlama fırsat bulur ve toplum içinde kendisine düşen görevlerin farkına varır.

• Sahur, ifar, teravih, sadaka, mukabele, itikâf, dua, salavat gibi ibadet ve taat güzelliklerinin beraber yaşandığı bu Ramazan ayında insan, Allah’a, kendisine, ailesine, içinde yaşadığı topluma, evrendeki bütün canlı ve cansızlara karşı, kuvvetli bir sorumluluk bilinci kazanmış olur.

• Ramazan ayında toplumun yoksul kesimiyle ilgilenmek, onların ihtiyaçlarını gidermek, oruçlulara iftar yemeği vermek, sevgi ve merhamet, birlik ve beraberlik duygularını güçlendirir. Hz. Peygamber: “Kim bir oruçluyu iftar ettirirse ona o oruçlunun sevabı kadar sevap olur. Bu, oruçlunun sevabından hiçbir şey de eksiltmez.” (Tirmizî, “Savm”) buyurur.

• Ramazan ayında çeşitli yardım kuruluşları muhtaç kimselerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde büyük gayret gösterirler.

• Bütün bunlara ilaveten orucun ruh ve beden sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu hadisi şeriflerde ifade edilmiş ve bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Ramazan orucu, mide ve sindirim organlarının dinlenmesi için iyi bir mola, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir. Bu yönüyle de sağlık açısından pek çok yararları bulunduğu, uzman hekimler tarafından ifade edilmiştir