Ramazan Orucunu Tutmanın Faziletleri

Ramazan Orucunu Tutmanın Faziletleri

Kur’an-ı Kerim’de, önceki toplumlara da orucun farz kılındığı haber verilmektedir. Kur’an’daki kullanımları göz önüne alındığında orucun Allah’a kul olma bilincine varılabilmesi, mümine yaraşmayacak hâl ve davranışlardan sakınılması ve kulluğun belirli bir disipline bağlanması açısından vazgeçilmez bir öneme sahip olduğu anlaşılmaktadır.Bakara suresi, 183.

Peygamber Efendimiz bir hadisi şerife şöyle buyurur: “İnsanın oruç dışındaki bütün ameli on mislinden yediyüz misline kadar mükâfatlandırılır. Ancak oruç konusunda Yüce Allah, `Oruç benim içindir, mükâfatnı da ben vereceğim. Kulum benim için yemesini, içmesini ve cinsel arzularını terk etmiştır.’ buyurur.”Bakara suresi, 187. Cennetın özel olarak oruç tutanların girmesi için ayrılmış bulunan “reyyân” adlı kapısından girme hakkı Buhârî, “Savm” bu karşılığın ilk basamağı sayılmıştır.

Hz. Peygamber birçok hadisinde orucun faziletlerini açıklarken, bu ibadetin ahlakı güzelleştirmedeki eğitci rolüne de vurgu yapmış ve oruçluların cennete yüksek derecelere nail olacaklarını haber vermiştir. Buhârî, “Savm” Keza samimi bir inançla, Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak üzere Ramazan ayını oruçlu geçirenin günahlarının bağışlanacağını, gündüzleri oruçla, geceleri teravih namazlarıyla ihya etmenin karşılığının ancak Allah Teala tarafından bağışlanmak olduğunu şu şekilde müjdelemiştir:“Her kim inanarak ve karşılığını Allah’tan bekleyerek Ramazan’ı oruçla geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır.”Buhârî, “Savm”