Peygamber Efendimiz Döneminde Teravih Namazı

peygamberimiz döneminde namazTeravih namazını ilk olarak Sevgili Peygamberimiz (sav) bir ramazan gecesi ashabı ile birlikte kılmışlardır. Ertesi gün duyulunca cemaat artmış yine teravih namazı beraber kılınmıştı. Üçüncü gece cemaat daha da çoğalmış yine Resûllullah hanesinden çıkıp teravih namazını ashabıyla kılmışlar ancak dördüncü gece cemaat mescide sığmayacak derecede çoğalınca Peygamberimiz yalnız yatsı namazını kıldırarak hanesine çekilmiş, teravih namazı için çıkmamış ve sabah namazına kadar bekleyen cemaata namazdan sonra: “Teravih için beklediğinizi biliyordum fakat üzerinize farz olur da edasından aciz kalırsınız diye korktum.” buyurmuştur. O günden sonra herkes teravih namazını evinde veya mescite kendi kendine kılmaya devam etmiştr.

Hz. Ömer devlet başkanlığı sırasında teravih namazı kılmadaki dağı- nıklığı görmüş, bunu önlemek için cemaat bir imam arkasında toplamanın daha hoş olacağını arkadaşlarına söylemiş ve ashabın ileri gelen hafzlarından U’bey İbn-i Kâ’b’ı imam tayin ederek teravih namazının cemaatle kılınmasını başlatmıştr. Hz. Ömer halkın dini bir vecd ile namaz kıldıklarını görünce; “Bu ne güzel bir âdet oldu.” diye sevincini belirtmiştır. Buhârî, “Salâtü’t-terâvîh”, 2; Müslim, “Salâtü’l-müsâfrîn”, 178