Kurbanın İslam’daki Yeri ve Önemi

Kurbanın İslam’daki Yeri ve ÖnemiKurbanın İslam’daki Yeri ve Önemi

Kur'an Allah'a  yaklaşmak anlamına gelir ve O'na teslimiyetin sembollerinden biridir. Kur'an Allah sevisi ve rızalığını kazanmak için ortaya çıkabilecek engelleri aşmaktır. Tam anlamıyla Allah'a teslimiyettir.

Kurban hem kişi hem de toplum açısından pek çok faydalar  taşıyan mali bir ibadettir. Yeterli şartları taşıyan müslümanların kurban kesmesi hanefi mezhebine göre vaciptir. (Şafiî mezhebine göre kurban kesmek sünnet-i müekkededir.) Akıllı, ergenlik çağına girmiş ve zekât verebilecek seviyede zengin olan Müslümanlar, kurban kesmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülük Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir: Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.” (Kevser 3) 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) de kurban kesmenin önemini ve ehemmiyetini şu şekilde açıklamıştır: “Kim imkânı olduğu hâlde kurban kesmezse bizim mescidimize yaklaşmasın.” 

Allah'ın emrine ve peygamberimizin bu tavsiyelerine uyarak kurban kesen kişi kendini Allah’a (c.c.) daha yakın hisseder ve ona bağlılığı artar. Böylece Allah’ın (c.c.) rızasını ve sevgisini kazanır. Kur’an-ı Kerim’de bu durum şöyle belirtilmiştir: “ Onların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşmaz. Fakat sizin takvanız (Allah’ın emirlerine bağlılığınız) ona ulaşır...” Hac 37
Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Çünkü toplumda et alma imkânı olmayan veya kısıtlı olan pek çok insan bulunmaktadır. Kurban sayesinde bu insanların ihtiyaçları kısmen de olsa karşılanmaktadır. Kur’an’da konuyla ilgili şöyle buyrulmaktadır: “...Onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin...” Hac 36 Böylece kurban ibadeti sosyal adaletin gerçekleşmesine katkı sağlamaktadır.

Kurban, zengine, malını Allah’ın (c.c.) rızası doğrultusunda, başkalarıyla paylaşma alışkanlığı kazandırır. Onu bencillik ve cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Cömert olmaya yöneltir. Fakir de kurban sayesinde aldığı yardımlarla mutlu olur ve Allah’a (c.c.) şükreder. Kendisine yardım eden insanları sever ve onlara saygı duyar. Böylece toplumda paylaşma, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik bağları güçlenir.

Kurban kesen kişi, Hz. İbrahim (a.s.) ve Hz. İsmail (a.s.) gibi Allah’ın (c.c.) emirlerine uymaya hazır olduğunu sembolik bir davranışla göstermiş olur. Ayrıca kurban, insanın sevdiği şeyi Allah (c.c.) için feda etmesi demektir. Bu nedenle kurban kesen kişi, Allah’ın (c.c.) rızasını kazanır.