Kurban İbadetinin Tarihçesi

Kurban İbadetinin TarihçesiKurban İbadetinin Tarihçesi

İnsanlık tarihi boyunca bütün dinlerde kurban ibadeti vardır. Ancak şekil ve amaç yönünden
aralarında farklılıklar bulunmaktadır. Kur’an’da, Hz. Âdem’in (a.s.) iki oğlunun Allah’a (c.c.) kur
ban takdim ettiklerinden söz edilir.
 Bir ayette kurban ibadetinin varlığı şöyle ifade edilmiştir:

 Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. Şu hâlde yalnız O’na teslim olun. Alçak gönüllüleri müjdele!

Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şu bilgi de yer almaktadır. Uzun süre çocuğu olmayan Hz. İbrahim (a.s.), Allah’a (c.c.) dua ederek
bir çocuğunun olmasını ister. Çocuğu olduğu takdirde en değerli varlığını Allah (c.c.) yolunda kurban edeceğine dair söz verir. Bir süre sonra Hz. İsmail (a.s.) dünyaya gelir. Hz. İbrahim (a.s.) bu sevinçle sahip olduğu hayvan ve yiyeceklerden yoksullara dağıtır. Hz. İsmail (a.s.) belli bir yaşa gelince Hz. İbrahim’e (a.s.), Rabb’ine verdiği söz rüyasında hatırlatılır ve onu yerine getirmesi istenir. Bu olay Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır:

“Ey Rabb’im! Bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de onu pek yumuşak huylu bir oğul ile müjdeledik. Çocuk kendisiyle beraber yürüyüp koşma yaşına gelince İbrahim ona, ‘Yavrucuğum! Ben rüyamda seni boğazladığı- mı gördüm. Düşün bakalım, ne dersin?’ dedi. O da, ‘Babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın.’ dedi. Nihayet ikisi de boyun eğdiler ve onu (boğazlamak için) yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın gereğini yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz (İbrahim’e) büyük bir kurbanlık vererek (İsmail’i) kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim’e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükâfatlandırırız.”  saffat 100-110