Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi

Dinin İnsan Hayatındaki Yeri Ve ÖnemiDinin İnsan Hayatındaki Yeri Ve Önemi

Din; insanları huzur, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir hayat yaşamaya yöneltir. Onların yararına olan iyi ve güzel davranışları öğütler. Allah, anne-babaya iyi davranmayı, komşulara, akrabalara iyilik yapmayı, yoksullara ve kimsesizlere yardım etmeyi emreder. Kin, nefret ve intikam gibi her türlü kötülüğün ve kötü düşüncenin ortadan kaldırılmasını ister. İnsanların kardeşçe barış ve huzur içinde yaşamalarını öğütler.

Kur’an-ı Kerim’de Allah, isteklerine ve öğütlerine uyarak güzel işler yapanlardan hoşnut olacağını, onları ödüllendireceğini vaat etmektedir. Bu konu Bakara suresi, 277. ayette şöyle ifade edilmektedir: ’’İman edip iyi işler yapan, namaz kılan ve zekât verenler var ya onların mükâfatları Rableri katındadır, onlara korku yoktur, onlar üzüntü de çekmezler.’’ Âli İmran suresi 57. ayette ise, “İman edip iyi davranışlarda bulunanlara gelince, Allah onların mükâfatlarını eksiksiz verecektir...” buyrulmaktadır.