Allah'ın Beka sıfatı

Allah'ın Baki ismi

Allah'ın Beka sıfatıO’nun sonu yoktur... Hadîd suresi 3

Beka, "Varlığının sonu olmamak, ebedî olmak" demektir. Allah'ın sonu yoktur. Ezelî olanın ebedî olması da zorunludur. Bekanın zıddı olan sonu olmak (fenâ) Allah hakkında düşünülemez. Ne kadar ileriye yani mazi cihetine  gidilirse gidilsin, Allah'ın olmayacağı bir an düşünülemez. Kur'ân-ı Kerîm'de Allah'ın ezelî ve ebedî oluşu hakkında şöyle buyurulur: "O, ilktir, sondur..." (el-Hadîd 57/3), "...Allah'ın zâtından başka her şey yok olucudur..." (el-Kasas 28/88).

İnsanda var olan bütün sıfatlar, Allah’ın sıfatlarını anlamak, tanımak ve sevmek için verilmiştir. Meselâ insandaki sevgi sıfatı, Allah’ın sevgi, yani muhabbet sıfatını tanımak ve sevmek için verilmiştir.

Bunun gibi, insandaki ölümsüzlük isteği da Allah’ın bekasını anlamak ve o bâkî zatı aşk derecesinde sevmek için verilmiştir.