Allah'ı neden göremiyoruz

Allah'ı niçin göremiyoruz , Biz Allah'ı neden göremiyoruz

Konuya şu sorunun cevabıyla başlamak gerekiyor. Ben varlıklar aleminin ne kadarını görebiliyorum. Varlıklar alemi benim gördüklerimden mi ibaret. Ben Allah’ı neden ve niçin göremiyorum sorusu aslında kendini yeterince tanımayan sınırlılığını bilmeyen bir insanın sorabileceği sorudur.

Bilim adamları İnsan gözünün kainatta mevcut ışınların ancak % 2.5 kadarını görebildiği tespit etmişlerdir. Allah’ın bir ismi Nur’dur. Nuranî varlıklar olan meleklerden, güneş ışığına ve kâinatı doldurmuş bütün ışınlara kadar her şey bu ismin değişik tecellilerini taşımaktadır. İnsan gözü, ise bu dünyada Allah’ın yarattığı bu nur aleminin sadece %2,5 lik madde alemini görür. Ne kendi ruhunu, ne amellerini yazan melekleri görebilir, ne de ışınlar âlemini. 

Allah’ın yarattığı nurani varlıkları göremeyen insan gözü nasıl Allah’ı görebilir.Bu nedenle bu göz ile bu alemde bütün nuranî varlıkları yaratan Allah’ın görülmesini beklemek, fizik kanunlarına aykırıdır

 Bu mevzuyu düşünürken insanın bu dünyaya gönderilme maksadını da unutmamak gerekir. İnsan bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir .  Allah’ın görünmesi bu imtihan sırrına da ters düşer. Bu dünyaya gönderilişimizin gayesi Allah’ı tanımak ve ibadet etmek olduğuna göre ve insanlarda inanıp inanmamak arasında bırakıldıklarına göre, eğer göz ile görme olsaydı o zaman herkes ister istemez inanmak zorunda kalacak ve imtihan sırrı ortadan kalkacaktı.