Allah'ın Görmesi ve İşitmesi (Sem ve basar)

Allah'ın Görmesi ve İşitmesi

Yüce Allah’ın işitmesi ve görmesi, yaratılmış varlıklardaki kulak, göz gibi organlar yoluyla değildir. Çünkü Allah (c.c.) yarattıklarına benzemez. Göz olmadan her şeyi görmek, kulak olmadan her şeyi işitmek nasıl olur? Bu insan için zor ama anlayabileceğimiz bir durumdur. Örneğin, uyurken gördüğümüz rüyaları da gözlerimizle görmeyiz. Çünkü gözlerimiz kapalıdır. Fakat rüyalarımızda o kadar çok şey görürüz ki bazen uyanık olarak göremediklerimizi bile görebiliriz. Demek ki görmek sadece gözle sınırlı değildir. Bunu Allah (c.c.) için düşündüğümüzde O’nun görmesi ve bilmesi insanınkinden farklı ve mükemmeldir.

Biz insanlar da görür ve işitiriz. Aydınlıkta ve gözümüzün önünde olan yerleri görebiliriz. Ancak sadece belli  sınırlarda olan sesleri duyabiliriz. Bilgimiz ise gördüğümüz, duyduğumuz ve düşündüklerimizle sınırlıdır. Ancak  Allah (c.c.) için böyle bir sınırlandırma yoktur. O her şeyi işitir, görür ve bilir. Yüce Allah sonsuz bilgi sahibidir. O’nun bilgisi kusursuzdur. Allah (c.c.) geçmişteki, şu andaki ve gelecekteki durumlarımızı çok iyi bilir. Bütün bunları bilmek O’nun için hiç zor değildir.“…O karada ve denizde ne varsa bilir;  O’nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez....” (En’âm suresi, 59. ayet) ayeti Yüce Allah’ın ilminin ne kadar derin olduğunu ve her şeyi kuşattığını bize gösterir.

Allah’ın (c.c.) bilmesi asla bizim bilmemize benzemez. Bizler bilmek için çeşitli araçlara ihtiyaç duyarken O, hiçbir araca ihtiyaç duymadan bilir. O’nun bilgisinde ne artma ne de eksilme olur. Çünkü O’nun bilgisi tamdır.Nasıl ki bir makineyi icat eden insan o makinenin tüm özelliklerini biliyorsa, her şeyi yaratan Allah (c.c.) da yarattığı tüm varlıkların özelliklerini bilir ve görür. Eğer
böyle olmasaydı, yani yarattıkları hakkında mükemmel bilgi sahibi olmasaydı bu durum Allah (c.c.) için bir eksiklik olurdu. Oysa Allah (c.c.) için herhangi bir konuda eksiklik söz konusu olamaz.

İşitmesi, bilmesi ve görmesi sonsuz olan, evrenin tek sahibi Yüce Allah bizlere şah damarımızdan daha yakındır.Allah (c.c.) her an bizimledir. O’na her dua ettiğimizde bizi duyar. Nerede olursak olalım yaptığımız her şeyi görür. İçimizden geçirdiklerimizi bilir. Düşündüklerimizden haberdardır. Bu durum bizi davranışlarımıza ve sözlerimize özen göstermeye yöneltir. Böylelikle Allah’ın (c.c.) her şeyi biliyor ve görüyor olması bizi kötülüklerden uzaklaştırır. İyi ve güzel ahlaklı olmamızı sağlar.