Bir şey yok iken kendiliğinden var olabilir mi? Niçin?

Bir şeyin veya fili veya eylemin meydana gelmesi veya varolması için bir fail yani yapanın olması gerekir. olmayan yani yok olan bir şey nasıl kendi kendini meydana getirebilir ki. Demek ki bir varlığın yokluktan varlık alemine geçmesi için O'nu yokluktan varlığa getirecek her ieyden önce var olan bir varlığın olması ve bu varlığı var edecek ilim, irade ve kudrete sahip olması gerekir.

Yeryüzünde varlıklar içerisinde en akıllı ve şuurlu olan insandır. İnsan dahi kendi vücudunu yoktan var etmek şöyle dursun,  kendi vücudunda meydana gelen hadiselere sözü geçmez. peki bu durumda diğer varlıkların kendilerini yoktan var etmesi hatta kendi ihtiyaçlarını kendilerinin karşılaması mümkün müdür? hayır