Etrafımızdaki varlıkların nasıl yaratıldı

Hiç bir varlık kendiliğinden var olmaz. her varlığın bir yaratıcısı vardır.

Etrafımıza baktığımızda cansızlar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar vardır. Tüm bu varlıklar Allah tarafından yaratılmışlardır.

Allah'u Teala çevremizde bulunan bu varlıkarı yaratırken sebepler çerçevesinde yaratılmışlardır. Örneğin bir bitki tohumdan, hayvanlar ve insanların bir kısmı da yumurta ve embriyodan yaratılmışlardır. Allah çevremizde yaratılan bu varlıkları yaratırken de bazı şart ve sebepler çerçevesinde yaratır.

Allah varlıkları  birden değil de yavaş yavaş ve belirli bir zaman diliminde yaratır. Bitkiler, hayvanlar ve insanlar tek hücre ile anne karnında veya benzer bir yapı içerisinde hayat sahnesine çıkıyorlar, belirli bir süre sonra yeryüzüne ayak basıyorlar ve belirli bir zaman sonra da olgunluğa ulaşıyorlar. 

Allah dilerse varlıkları aniden de ve sebepsiz de yaratabilir. fakat Allah'ın varlıkları sebepler çerçevesinde ve aşama aşama yaratması O'nun Hakim isminin tecellisi iledir.