Bir şey kendi kendine var olabilir mi? Niçin?

Bir şey kendi kendine var olamaz. Çünkü bir şeyin yokluktan varlığa geçmesi için onu var edecek ilim, nasıl bir varlık olacağı yönünde tercih yapabileceği irade ve bunu yerine getirebileceği güç ve kudret gibi sıfatlara ve özelliklere sahip olması gerekir.

Oysaki yoklukta olan yani var olmayan bir varlık hem kendisi yokluk aleminde olduğu gibi, bu özelliklere de sahip olması mümkün değildir. Bu nedenle evrende tüm varlıkların var olması için onları yoktan var edebilecek varlığın, ilim irade ve kudret gibi  sıfatlara sahip olması gerekir. Bu sebep hiç bir şey kendi kendine var olamaz.