Allah Aynı Anda 7 Milyar İnsanın Konuşmasını Nasıl Duyabilir?

Allah Aynı Anda 7 Milyar İnsanın Konuşmasını Nasıl Duyabilir?

Allah'ın sıfatlarından biri de Sem'i dir. Allah bu sıfatıyla işitir. Allah'ın işitmek için kulağa ve vasıtalara ihtiyacı yoktur. Onun işitmesi başka birinini işitmeye engel değildir. Bu durum insana aittir ve insanın zayıf ve acizliğinden kaynaklanır. İnsan her yönüyle aciz ve eksik bir varlıktır. Bu özelliğinden dolayıdır ki insan aynı anda birden fazla insanı dinleyemez.Bu şekilde cüzi, sınırlı, aciz ve zayıf olan insan elbette sonsuz, külli ve sınırsız olan Allah'ı anlayamaz kendisi ile kıyaslamaya başlar. Bu soruyu izah etmek için Allah'ın varlıklar için yarattığı yansıma kanunundan yararlanabiliriz. dünyamızı ısıtan ve ışıklandıran güneş bir tek iken dünya üzerinde bulunan pek çok aynalar ve su kabarcıkları üzerinde yansımaları vardır. Yeni güneş bir tek olmasına rağmen, dünya üzerinde bulunan cam, ayna ve su kabarcıkların hepsinin içinde görüntüsü olur. Şayet güneşin, cam ve aynaların aklı ve şuuru olmuş olsaydı her ayna ile ayrı ayrı konuşur,görür, onların dertlerini dinler ve cevap verirdi. Güneşin bir aynada gözükmesi ve yansıması diğer aynalarda bulunmasına ve yansımasına engel olmazdı. Allah’ın yaratmış olduğu basit bir yansıma kanununa göre bile; güneş binlerce aynada aynı anda görülebiliyor ise, çok büyük ve çok kudretli olan Allah, elbette aynı anda her yarattığının sesini işitir ve hepsinin durumunu görebilir ve bilebilir.