Allah'ın El-Hadi İsminin Anlamı

Allah'ın El-Hadi İsminin AnlamıAllah'ın El-Hadi İsminin Manası

El-hadi: Her şeye istikamet kazandıran, yol gösteren. yön veren, kullarına hidayet veren, doğru yola ulaştıran anlamına gelen Allah’ın 99 isimlerinden biridir.

Hidayetin zıddı dalâlettir. Dalâlet, doğru yoldan bile bile veya gaflete kapılarak sapmak demektir. Hidayetin neticesi iman, dalâletin neticesi imansızlık ve küfürdür.

Hidayet aynı zamanda istikamettir. İstikamet Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed (SAV)’in belirttiği hayat tarzını yaşama bu yolda sebat gösterme anlamına gelir.

Allahu Teala peygamber göndererek ve kitap indirerek bütün insanları hidayete davet eder. Bu nedenle hidayet yolu Kur’an ve Peygamber yoludur. Gözlerimiz görerek, kulaklarımız duyarak ve aklımızda anlamaya çalışarak, idrake çalışarak hidayete daveti anlamaya çalışır.

Her gün namazda her rekaatta okuduğumuz fatiha suresinde hidayete erişmemiz için Allah’tan yardım dileriz. Çünkü hadi O’dur ve bizleri dalaletten kurtaracak ve hidayete erdirecek de O’dur.

“Beni yaratan ve bana hidayet veren O’dur” (Şuara Suresi 78. Âyet

“Allah kime hidayet verirse, işte doğru yolu bulan odur; kimi de hidayetten uzak tutarsa, artık onlara, Allah’tan başka dostlar bulamazsın. Kıyamet gününde onları kör, dilsiz ve sağır bir halde yüzükoyun haşrederiz. Onların varacağı ve kalacağı yer cehennemdir ki, ateşi yavaşladıkça onun alevini artırırız.” (İsra Suresi 97. Âyet Meali)

Hidayetin kaynağı Kur’andır. O halde Kur’an-ı Kerimi çok okuyup anlamalı ve O’na tabi olmalıyız.

“Hidayet verici ve yardımcı  olarak Rabbin yeter.” (Furkan, 31)

“Allah kimi doğru yola koymak isterse onun kalbini İslamiyet’e açar” (Enam, 125)

 

Hidayet vermek sadece Allah’a mahsustur. Hidayet onun eliyledir.

“Kesinlikle doğru yolu göstermek Bize aittir.” ( Leyl Suresi 12. Âyet)

“Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin; bilakis, Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek olanları en iyi O bilir.” (Kasas, 56)

Allah’an Hadi isminin hayatımızdaki tecellisi için hidayet kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i çok okumalı ve Kur2an yoluna tabi olmalıyız.

“”Yâ Rab! Bana yardım et. Benim aleyhime yardımcı olma. Bana yardım et. Benim aleyhime yardım etme. Bana hidayet et. Başkalarının bana karşı tuzaklarını, kuranların başına geçir ve hidayete bana kolaylaştır. Bana zulmedene karşı, bana yardım et.