Allah'ın El-Cebbar İsminin Anlamı

Allah'ın El-Cebbar İsminin AnlamıEl- Cebbar ismi Arapçada Cebr kelimesinden türemiştir. Cebr arapçada kelime anlamı kırığı yerine getirip iyice sarmak, eksiği ıslah edip tamamlamak ve düzeltmek anlamına gelir. Ayrıca bu kelimede zor kullanarak iş yaptırmak anlamı da vardır.

Bu kelimenin Allah’a (c.c) isim olarak kullanıldığında şu anlamlarda yorumlanmıştır.

1–İnsanların eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını gören, işlerini düzelten, bu konuda gerekli işlemleri gereği gibi yapmakta çok muktedir olan demektir. Esma-i Hüsna müfessirlerinin çoğu bu anlamı tercih etmişlerdir.

2–Dilediğini zorla yaptıran, halkı kendi iradesine mecbur eden, dilediğini ister istemez yaptıran, hükmüne karşı gelinmek ihtimali bulunmayan demektir. Bu anlamıyla bu ismin, kullara hiç irade vermez şeklinde anlaşılmaması lâzımdır.

 Bu ismi ile Allah (c.c):

1–Kullarının eksik olan ibadetlerini ıslah edip tamamlar ve lütfundan tam olarak kabul eder, 
2–Kendi iradesini gerçekleştirmek için, kullarının arzularını muhatap alır ve onların arzularını artırarak iradesini infaz eder,
3–Allah (c.c) iradesin erişilemez olandır,          
4–İradesine karşı durmak isteyenleri kahreder,          
5–Kullarına irade lutfetmek de O’nun cebbâriyeti gereğidir, 
6–Allah (c.c) iradesiz de değildir. O muradını kullarına bildirmiştir,. Kullar kendi iradeleriyle hareket ederler. Ama Allah (c.c) kullarının her iradelerini infaz  de edecek değildir,
7–Kullarına irade vermesi de bu isim gereğidir,          
8–Kullarının, tamahlarını artırarak kendi irade etiğini yapmalarını temin eder.  
              
Rasûlullah  Efendimiz(s.a.v) ise

1–Kendi iradesini Allah’ın (c.c) iradesine uyumlu hale getirmiş, Allah (c.c) neyi murad ediyorsa onu murad eder olmuştur,          
2–İnsanlar üzerinde bir zorba olmadığını beyan etmiştir, 
3–İnsanların eksiklerini, yanlışlıkların ıslah ederek düzeltir ve tamamlamaya çalışır
4–İnanların da birbirlerinin eksiklerini ıslah edip tamamlamalarını isterdi.