Allah'ın Halim İsminin Anlamı

Allah'ın Halim İsminin AnlamıAllah'ın El-Halim İsminin Anlamı

Halim, yumuşak huyluluk sahibi, hilmi çok, acele ve kızgınlık ile muamele etmeyen anlamına gelir.

Allah için düşünüldüğünde; Yarattıklarına son derece yumuşak davranan, cezalandırmada acele etmeyen, günahkârların cezasını vermeye güç yetirdiği halde bunu acele yapmayıp, onlara yumuşak davranarak cezalarını geriye bırakan, hilmi çok anlamınadır.

Affı, bağışlaması, rahmeti ve merhameti sınırsız olan, sürekli affeden Allah karar vermekte bizim gibi sabırsız davranmıyor, hataları  ve günahları hemen anında cezalandırmıyor. Bekliyor ve istiyor ki, kulları yaptıklarının farkına varsın,s uçunun büyüklüğünü ve bunu kime karşı yaptığını anlasın, tövbe etsin.

"el-Halim" kelimesi Kur'an'ın 15 yerinde geçmekte olup bunlardan on birinde Allah'a izafe edilmiştir. "el-Halim" kelimesi tek başına kullanılmayıp altı ayette "bütün günahları bağışlayan" anlamındaki "el-Gafûr", üç ayette "hakkıyla bilen" anlamındaki "el-Alim", bir ayette "her şeyden müstağni olan, kendi dışındaki her şeyin O'na muhtaç olduğu varlık" anlamındaki "el-Gani", bir ayette de "az iyiliğe çok mükafat veren" anlamındaki "eş-Şekür" ismiyle birlikte anılmıştır.

Halim kavramının diğer geçtiği yerlerden birkaç ayet:

 "Şunu iyi bilin ki Allah gafûrdur, halîmdir."  (Bakara, 235) 

"Allah, kesinlikle tam bir bilgi sahibidir, halîmdir." (Hac 59)

"Şüphesiz O, halîmdir, çok bağışlayıcıdır." (Fatır, 41)


Halim, yumuşak ahlaklı, güler yüzlü demektir. Öfkesiz ve sabırlı demektir. Cenab-ı Hak ne kadar yumuşak bir kudrete sahiptir ki günah yapan ve sabahtan akşama kadar O'nu inkar etmekle uğraşan kullarına acele olarak azab etmiyor ve onlara mühlet veriyor. Bu da bizim için büyük bir nimettir. Belki aklımız başımıza gelir de tövbe ederiz. Rabbimiz de bizi bağışlar. 

Hâlim, günahları bağışlayan ve cezalandırmada acele etmeyen, öfkesine yenilmeyen, cahillerin ve asilerin isyanı  kendisini öfkelendirmeyendir. Halim ismi, gücü gücü olduğu halde bağışlayana verilir; gücü olmadan bağışlayana bu isim verilmez. 

Allah, Halim'dir. Cezaları erteleyen veya tamamen kaldırandır. Cezaların kaldırılması yalnızca, cezayı hak etmiş bazı müslüman günahkarlara yönelik olup, inkarcıların bununla bir ilgisi yoktur. 

Biz kullara düşen ise her güzel vasıfta olduğu gibi bu vasfa da çok ihtiyacımız olduğunun bilincinde olmaktır. Hayatımızın her anında hilme muhtacız ve hilm ehli olamazsak maddi ve manevi tehlikelerden salim olamayız. Sertlik her an kırmaya ve kırılmaya namzettir. Hilmin olmadığı yerde sertlik, gazap, öfke, kin vardır ki sonuçları itibariyle hepsi çok tehlikelidir. Bu nedenle insalara karşı hilm sahibi olmak, kızmamak, öfkelenmemek, acelyle hareket edip onları cezalandırmamak ve pişman olanları affetmekle Allah'ın hilm isminni mazharı oluruz.