Allah'ın El-Kerim İsmini Anlamı

Allah'ın El-Kerim İsmini AnlamıEl kerim, rahman ve rahim olan, kudreti daima üstün gelen Allah’u Teâla’nın 99  isimlerinden biridir. El-Kerim’in fazileti saymakla bitmez.

Kerim kelimesinin sözlükteki anlamı: cömert, soylu, eli açık anlamlarına gelmektedir. El Kerim kelimesi de sıfat olarak yalnız ve yalnız Cenabı Hakka mahsus bir sıfattır. Anlamı ise çok cömert, sınırsız ikram sahibi, eli açıklıkta tek olan, her türlü iyiliğin ve fazilet sahibi anlamlarına gelmektedir. Bu nedenle Kerim siminin çocuklara isim olarak verilmesi doğru değildir. Şayet bu isim çocuklara ad olarak kullanılacaksa ismin başına kul anlamına gelen “Abdul” kelimesinin getirilmesi gerekmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’in ilk inen ayeti olan Alak suresinde Allah’u Te’ala   bu yüce ismini hatırlatarak kendini tanıtmaktadır. “Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir” ayeti kerimesinde bu ismini bizlere lütfetmektedir.

Allah’u Teâla sınırsız ve sonsuz ikram sahibidir. O oldukça cömerttir. Kerem sahibidir. Kullarına verdiği onla nimetler karşılıksızdır. Verdiği nimetler karşısında herhangi bir bedel istememektedir. İstediğine istediği kadar ikramda bulunur, istediğine hiçbir şey vermez.

El Kerim ismi Kur’anı Kerimde birçok ayette geçmektedir. Allahu Teala bu isminden çok kez bahsederek biz kullarına ne kadar ikram sahibi olduğunu hatırlatmıştır. El Kerim kelimesinin geçtiği bir ayetten örnek verecek olursak:

“…Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur; nankörlük edene gelince, o bilsin ki Rabbim müstağnidir (hiçbir şeye ihtiyacı yoktur), Kerimdir (çok kerem sahibidir).” Neml suresi 27/40