Allah'ın Vahdaniyet Sıfatının Anlamı

Allah'ın Vahdaniyet Sıfatının AnlamıVahdaniyet ne demek

Vahdaniyet Allah'a ait zati sıfatlarından biridir. vahdaniyet birlik, infirat, benzeri olmamak, çokluk beri olmak anlamına gelen Allah’ın bir sıfatıdır.

Vahdaniyet; Allah’ın zatını ifade eden bir sıfattır. Zatının birliğidir.

Vahdaniyet Yüce Allahın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde (işlerinde) bir tek olması demektir. O'nun eşi ve ortağı, yardımcısı yoktur; bir ve tek'tir.

Vahdaniyet Kur'an-ı Kerim'de İhlâs Suresinde özlü bir şekilde ifade edilmiştir. Bu surede Allah'u teala Hz. Peygambere hitaben; "De ki, Allah bir tektir; Allah hiç bir şeye muhtaç değildir, O doğurmamış ve doğmamıştır, hiçbir şey O na denk değildir." Her şeyi yaratan Allah Teâlâ olduğu için, O işlerinde, fiillerinde de tektir. O'nun hiç bir benzeri, ortağı, örneği ve cüzleri (parçaları) ve yardımcıları yoktur. İbadete lâyık yegâne tek mabut, Allah'tır.

Allah zatında, sıfatlarında ve fiilerinde eşi, dengi ve benzeri olmayan birdir. Alahü Teala iki veya daha fazla olması düşünülemeyen birdir.

İslam dini tevhid dinidir. Tevhid Allah'ın bir ve tek olması demektir. islamı diğer dinlerden ayıran en önemli özelliği de budur.

Allah'ın birliğinin ve vahdaniyetinin zıddını düşünmek tevhide aykırıdır ve şirktir. Bu konuda Hristiyanlar şirke düşmüşlerdir.. Hıristiyanlar Allah’ın; kutsal ruh, oğul, ve babadan meydana geldiği inancı yüzünden sapıtmışlar ve şirke düşmüşlerdir.

Kainat üzerinde varlıkların birliği, düzeni ahenk ve uyumu Allah'ın bir ve tek olduğunun  en önemli delilidir.Kainatın yaratıcısı olan Allah bir ve tek olmasaydı yerde ve gökte düzen ve uyum olmazdı.Güneş ay, dünyamız, hava, su, toprak arasındaki denge ve uyum yaratıcısın bir ve tek olduğunun en önemli kanıtıdır.

Kur'an-ı Kerim'de “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.” (Enbiya suresi,22. ayet) ayeti bu durumu ifade etmektedir.