Allah'ın Rahim İsminin anlamı

Allah'ın Rahim İsminin anlamıEr-Rahim İsminin Anlamı

Rahim ismi Acıyan, merhamet eden. bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere (âhirette) merhamet eden, onları koruyan, onlara acıyan demektir. Esmaül hüsnadan olan rahim başına “El” takışı ile beraber geldiğinde “Er-Rahman” diye okunur.
Rahmân: “Dünya hayatında, mü’min-kâfir gözetmeksizin, mahlukatın hepsine merhametle muamele eden.”

“Ezelde bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran.”“Rızıkları ve her türlü iyilikleri ihsan eden.”
Rahîm: “Verdiği nimetleri iyi kullananlara daha büyük ve
ebedî nimetler veren.”

“Ahiret hayatında sadece mü’minlere ihsan ve ikram eden.”


Ahirette yalnız dostlarına rahmet edecek.
Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden.
“Çok merhamet edici’ anlamında bir isimdir. Allah’ın sıfat ismi olmayıp, Allah’tan başka varlıklara da verilebilen bir isimdir. Bu iki sıfat “Rahmet” mastarından türemiş olmakla beraber, aralarında ifade ettikleri anlam bakımından farklar vardır.

ER-RAHİM;ismi Kur’an-ı kerim’de 220 defa geçmektedir. Besmelede Rahman ismi ile beraber geçer. Allah’ın sonsuz ve sınırsız şerkat ve merhametini ifade eder.Şefkate ve merhamete ihtiyacı olmayan hiç bir varlık yoktur.Bu yüzden akıllı veya akılsız,bilinçli yada bilinçsiz hemen her varlıkda rahmet ve merhamet eseri görülmektedir.Sadece insanlara değil,hayvanlara,bitkilere bile merhamet etmek,eş dost,akraba ve yakınlara merhametli davranmak gerekir.
İnsan veya hayvan,yakın veya uzak herkese merhamet etmek,Yüce Allah’ın ahlakı ile ahlaklı olmak demektir.
Merhametli olmak aynı zamanda merhamet görmek ve onu hak etmek demektir.Bu açıdan bakıldığında Yüce Allah’ın hiç bir ayrım yapmadan her türlü varlığa gösterdiği geniş ve engin merhametinin nedeni açıkca anlaşılmaktadır.

Rahmet ve merhamet; kısaca, ‘hayrı irade etmek ve sonsuz ihsan ve ikramda bulunmak’ mânâsına gelir.

Merhamet için yapılan şu tarif çok güzeldir:

“Merhamet; acıları, afetleri, sıkıntıları gidererek yerlerine hayrı, sürur ve saadeti ikame etme duygusudur.”
Rahman ve rahim isimleri arasında bazı ince farklar vardır. Bunlar kısaca:
Rahmân ismi, "insan-hayvan, mü’min-kâfir farkı gözetmeksizin her canlının her türlü rızkını veren ve onları koruyup gözeten” mânâsına gelir.

Rahîm ise, “iradesini doğru kullanan kullarına iman, ibadet, hidayet saadetini kazandıran ve onlara ebedî Cennetler hazırlayan” demektir.

Rahmân ismi, ilk yaratılışa bakar. Nitekim, Cenâb-ı Hak, yarattığı her varlığı, onların iradeleri dışında nice ihsanlara mazhar kılar.

Rahîm ismi ise, daha çok, ikinci yaratılışa bakar ve iradelerini hayra, doğruya, güzele yönlendiren bahtiyar kullar için, ikinci yaratılışta, sonsuz lütuflar, nimetler, ikramlar verileceği müjdesini taşır.