Allah İsminin Anlamı

Allah İsminin AnlamıAllah İsminin Manası

Allah ismi Esma-ül Hüsna içinde asıldır. Allah ismi Allah’ın diğer isimlerini içerisinde barındır ve O’ndan başkası için kullanılmayan başka varlıklara ad olmayan has bir isimdir. Bu nedenle Allah denildiği zaman Allah2a ait diğer isimleri de söylemiş oluruz. Allah’ın diğer isimlerin de ise bu hususiyet yoktur. Mesela “Rezzak, yani rızkı veren be besleyen Allah’ın bir ismidir.” denilir ama “Allah, Rezzak’ın bir ismidir.” denilmez.

Allah ismi O’nun Cemal ve Celal gibi bütün isimleri kapsayan bir ismi şeriftir. Allah diye zikreden Cenabı Hakkı tüm isimleri ile zikretmiş olmaktadır. Bütün isimler Allah isminde gizli olduğu gibi diğer isimler de Allah ismi Azamına birer sıfattır. 

Bu nedenle kelime-i tevhid içerisinde Allah ismi geçer. Bu isimler daha geniş anlamlı bir tevhide işaret eder. O’ndan başka ilah yoktur, O’ndan başka mabut yoktur… vb.

 

Allah ismi ism-i âlemdir yani özel isimdir. Mecaz yoluyla da olsa başkası için söylenemez. İlahlık davasına kalkışan Firavun dahi “Ene rabbükümül a’la” “Ben sizin yüce Rabbinizim!” demiş fakat “Enellah” “Ben Allah’ım!” diyememiştir. Allah’ın Rab ismini kullanırken Allah ismini kullanmaya cüret edememiştir.

“Allah” ismi denildiğinde de bütün kemal sıfatları ve isimleri kendinde bulunduran Zat-ı Akdes akla gelir. Bu isim ve sıfatları kendinde bulunduramayana Allah denilemez.

Allah ismi bütün kemal sıfatları barındırır. Bunun içindir ki bu manadaki topluluğu düşünerek “Allah” diyen bir kimse Cenab-ı Hakk’ı bütün isim ve sıfatlarıyla zikretmiş olur.

Allah isminin bu özeliğinden dolayıdır ki başkasına bu isim konulamadığı gibi Allah’a da tanrı gibi tüm batıl ilahlar için kullanılan bir isim kullanılmaz.