Allah İnsanı Niçin Sorumlu Tutmuştur

Allah İnsanı Niçin Sorumlu TutmuşturAllah İnsanı Niçin Sorumlu Tutmuştur

Kainatta pek çok varlık vardır. Bu varlıkları alemi şehadet dediğimiz görünür alemde olan varlıklar ve alemi gayba ait yani gözümüzün görmediği madde ötesi olan varlıklar. Görünür alemde olan varlıları cansızlar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar diye sınıflandırabiliriz. Alemi gayba ait varlıkları ise melekler, cinlerdirler.

Bu varlıkların hepsi aslında Allah’a ibadet amacıyla yaratılmışlardır. Kur’an-ı Kerimde “Yerde ve gökte ne varsa her şey Allah’ı teşbih eder” ayeti pek çok surede geçmektedir.

Bu varlıklar içerisinde cansız varlıklar , bitkiler ve hayvanlar Allah’ın kendileri için yaratmış olduğu yasaları ve görevleri yerine getirmeleri onların ibadetleridir. Fakat bu varlıklar ne amaçla ibadet ve görev yaptıklarını bilmezler.

Melekler ise Allah’a sürekli ibadet ve secde halindeler. Aynı zamanda Allah’ın kendilerine verdiği görevi eksizsiz yerine getirirler. Meleklerde irade yoktur. Bu nedenle Allah’ın kendilerine verdiği görevin dışına çıkmazlar. Onların mükafat ve ücreti ise yaptıkları işten duydukları lezzettedir.

Geriye iki varlık kaldı. Onlarda cinler ve insanlar. Cin ve insanlar akıllı ve irade sahibi varlıklardır. Onlar sahip olduğu akıl ile doğruyu bulmak ve irade ile bu doğru olan davranışı yapmakla sorumlu tutulmuşlardır. Bu nedenle insanlar içerisinde bu iki yeteneği olmayanlar mesul değildirler. Allah aynı zamanda insan doğruyu bulabilmeleri için peygamberler göndermiştir. Bu nedenle insan Allah varlıklar içerisinde insanı ve cinleri sorumlu tutmuştur.