Afet ve Kader İlişkisi

Afet ve KaderAfet ve Kader

Kader denince akla gelen kavramlardan biri de afettir. Afet sözlükte  başa gelen büyük felaket, kusur, hastalık, musibet anlamlarına gelir. Afet, günlük dilde daha çok beklenmeyen üzücü olaylar, yangın, sel, kuraklık, deprem, salgın hastalıklar gibi olaylar için kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda kullanıldığında genellikle kader kavramı ile ilişkilendirirler.

Dünyada Allah’ın  fiziksel, biyolojik gibi pek çok yasaları vardır. Bunlarda Allah’ın cansız ve şuursuz varlıklar için belirlediği ölçülerdir. Dini literatürde bu ölçü ve yasalara sünnetullah denir. Buna aynı zamanda iradi olmayan kader de diyebiliriz. İnsan bu yaslara uymakla mükelleftir. İnsanlar bu yasalara uymadıklarım takdirde sonuçları bazen çok üzücü olmaktadır. Zaman zaman yangın, sel, deprem gibi afetler bunlardan bazılarıdır. Bu afetlerde pek çok insan ölmekte, büyük miktarlarda maddi hasarlar oluşmaktadır. Aslında kâinattaki her olay Allah’ın koymuş olduğu yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir.

İnsan kendi iradesi sınırlarında gerçekleşen olaylardan sorumludur. İnsan iradesini aşan ve seçme ve tercih etme şansının olmadığı durumlardan sorumlu değildir. Afetler, çoğunlukla insan iradesi dışında gelişir. Fakat insan kendi iradesi dışında gerçekleşen bu afetlere karşı gereken tedbiri almak zorundadır.

Örneğin, deprem Allah’ın evrende  koyduğu yasalar  çerçevesinde meydana gelen bir

olaydır. Bu olayın gerçekleşmesi irademiz dışındadır. Fakat günümüzde bilimsel araştırmalar neticesinde deprem riski az olan yerlerde tedbirler almak insan iradesi dahilindedir. Fay hattı üzerine yerleşim yerleri yapmamak, sağlam zemine, kaliteli malzeme ile binalar yapmak depremde can ve mal kaybını önleyici tedbirlerdir. Böyle durumlarda insanın sorumluluğu, gerekli tedbirleri alıp almadığı noktasındadır. Bu konuda Yüce Allah; “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” (şûra suresi, 30. ayet.) buyurmaktadır.

Gerekli önlem ve tedbirlerin alınmaması sonucu oluşan can ve mal kayıplarını

“Allah’ın takdiri böyle imiş, kaderimizde bu afet varmış.” diyerek karşılamak, yanlış

bir tutumdur. İnsanlar, afetlerden korunmak için gerekli tedbirleri almalıdır. Allah’ın

evrene koymuş olduğu kanunlar sonucu meydana gelen doğal olayların afete dönüşmemesi için aklını kullanarak bilimsel çalışmalar yapmalı ve onlara da uymalı ve sonrasında da Allah'a güvenip tevekkül etmelidir.