Ahirete İmanın İnsan Davranışlarına Etkisi

Ahirete İmanın İnsan Davranışlarına EtkisiAhirete İmanın İnsan Davranışlarına Etkisi

İslam dinine göre yaşam, dünya hayatı ile sınırlı değildir. Dolayısıyla ölüm, bir yok oluş değil, yeni ve ebedî bir hayatın başlangıcıdır. Ahiret inancı olan insanın, hayatı, düzen ve disiplin içinde olur. Sorumluluk duygusu en üst düzeyde gelişir. Bunun sonucunda bencillik, aşırı hırs ve dünyaya aşırı bağlılık gibi dinin doğru bulmadığı davranışlar, yerini huzur ve güven duygusunun hâkim olduğu bir hayata bırakır.

İslam dininin amacı, insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır. Ölümün bir yok oluş olmadığını ve yaptıklarının karşılığını göreceğini bilen insan, Allah’tan hakkıyla korkar. Kimseye kötülük etmez. Herkese iyilik eder.Allah'a ve ahirete inana insan adalete riayet eder. Çünkü Allah'ın adil olduğunu ve adaletinin ahirette tam olarak tecelli edeceğine inanır. Kendisi için istediği şeyleri başkası için de ister. Nefsi için kötü gördüğü şeyleri başkası için de kötü görür. Allah’a tevekkül ve itimat eder. Büyüklerine saygılı, küçüklerine karşı merhametli olur. Bu güzel davranışlar, ahirete imanın dünya hayatını anlamlandırmaya katkısının bir sonucudur.

Ahirete iman, insanın sorumluluk duygusunu geliştirir. Onun kötülüklerden sakınmasını ve iyi şeyleri davranış hâline getirmesini sağlar. Ahirete iman, dünyada yapılan her davranışın karşılığının görüleceğine ve öldükten sonra tekrar diriliş yurdu olan ahirette bunlardan hesaba çekileceğine inanmaktır.

Ahiret hayatı, kişilerin dünya hayatını anlamlandırmalarına katkı sağlar. Dünyada söylenen her sözün ve yapılan her türlü davranışın ahirette sorgulanacağı gerçeği, bireyleri güzel ahlaka yöneltir. Allah tarafından insana verilen aklın görevlerinden biri, nefis muhasebesi yapmak ve ölümden sonrası için hazırlanmaktır. Ahiret gününde hesaba çekilme inancı, kişiyi bencillik ve aşırılıklardan alıkoyar. Kişinin başkalarına karşı daha saygın olmasını sağlar. Yaptığı her davranışın ve söylediği her sözün hesabını yapar. Doğru ve dürüst olmaya çalışır. Haksızlıktan ve haram yemekten sakınır.