Ahirete imanın sağladığı faydalar

Ahirete inanmanın sağladığı yararlar

Ahirete imanın sağladığı faydalarAhirete inanmanın birey ve toplum hayatı açısından pek çok faydası vardır.

Öncelikle ahirete iman, ebedi­yet isteği olan ve ebedî saadet isteyen insana tatmin duygusu verir, onun huzurlu, mutlu ve kendisiyle barışık olmasını sağlar. Çünkü insanın ruhu ebediliği istediğinden yok olma duygusu onun hayatını acılaştırıp tahrip ediyor. Oysaki ahirete inanan insanın dünyasında ölüm bir yok oluş değil yeni bir başlangıçtır.

Ahiret gününe iman eden insan, bu dünyada yaptıklarından bir gün hesaba çekileceğini, ama büyük ama küçük her amelinden bir muhasebe eleğinden geçeceğini ve sonunda ya mükafat ya da ceza ile karşılaşacağını bilir. Ve hayatını bu doğrultuda sürdürür.

Peygamberimiz şöyle buyuruyor: "Kıyamet gününde insan dört şeyden sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz:

- Ömrünü nerede geçirdiğinden,

- Vücudunu nerede yıprattığından,

- Malını nereden kazanıp nereye harcadığından,

- Bildiği ile ne amel ettiğinden

Bu düşünce kişiye Ömür, hayat, mal ve davranışlarını kontrol etmesinin sağlar.

Ahirete inanan insan dünyaya ahiretin tarlası nazarıyla bakar, sevap kazanmak amacıyla iyi ve güzel davranışlar­da bulunur. İnsanlara faydalı tüm amelleri salih bir amel ve ahirete bir yatırım olarak görür. Geçmiş hayatına bitmiş tükenmiş nazarıyla bakmaz. Geçmişte işlediği faydalı davranışları ahirete gönderilmiş kazanç olarak görürü.

Ahiret inancına sahip insanların oluşturduğu toplum doğruluktan ayrılmaz, ahlaki ilkelere önem verir ve onları uygulamaya çalışır. Özellikle ahiret inancı, insanların kal­bine barış duyguları yerleştirir. Çünkü insan bu dünyanın geçici olduğunu bilir ve insanlarla iyi geçinmeye çalışır. Ba­ğışlayıcı yönünü ön plana çıkarır.

Ahiret gününün gerçek oluşuna yürekten inanan ve bu inancına göre yaşayan fertler; ölüm, acılar, felaketler hatta haksızlıklar karşısında sabırlı olur, metanetini korur ve da­yanma gücü elde eder. Büyük bir sabır ve tahammülle sıkıntılara göğüs gelir. Dünyanın fani olduğunu ve ahiretin tarlası olduğunu itikad eder ve sıkıntı ve hastalılara tevekkülle mukabele eder.