Allah’a İman nedir

 Allah’a İman ne demektir

 Allah’a İman nedirİman, kelime anlamı, bir kişiyi söylediği söze inanmak, onaylamak ve tadik etmek, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, kar­şısındakine güven vermek, şüpheye yer vermeyecek şekilde kesin olarak içten ve yürekten inanmak” anlamına gelir.

Allaha inanmak nedir

Terim olarak ise Allah tarafından getirdiği şeylerde Hz. Muhammed’i gönülden tasdik etmektir. “Allah’tan başka ilah yoktur ve Hz.

Muhammed onun kulu ve elçisidir.” anlamına gelen kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik eden kimse İslam’a girmiş olur. İmanın ileri derecesi, inanılacak şeylerin her birine açık ve ayrıntılı bir şekilde inanmaktır.

İslam’ın inanç esaslarının ilki ve en önemlisi Allah’a iman­dır. Altı iman esasıyla oluşan İslam binasını bir çadıra benze­tecek olursak Allah inancı bu çadırın direği gibidir. Bu sebeple Allah inancı bütün esasların özüdür. Nitekim Hz. Peygamber “İman nedir?” sorusuna, “Allah’a inanmaktır.” (Buharî “İman” 37.) cevabını vermiştir. Kişi, aklını kullanarak Allah’ın varlığına ve birliğine iman etmek zorun­dadır. Allah katında mümin sayılmak için sadece Allah’ın varlığını kabul etmek yeterli değildir, onun bir tek ilah olduğuna da inanmak gerekir. İnancın tarihinde asıl sorun, Allah’ın varlığına iman edip etmemekte değil, onun birliğine iman edip etmemekte ortaya çıkmıştır.