Allah’ın Hz. Muhammed’i (s.a.v.) peygamber olarak seçmesinin nedenleri

Hz. Muhammed (SAV)'de bir beşerdir yani o'da bir insandır. İnsanlara örnek olması açısından Allah O'nu beşer olarak göndermiştir. Fakat bu durum O'nun sıradan bir insan olduğu anlamına gelmez. Zira Yakut ta bir taştır, fakat O'nu diğer taşlardan ayıran pek çok özelliği vardır.

Peygamberimiz, diğer insanlardan her yönüyle farklıydı. Bataklığa bulaşmış insanlar arasında bir yıldız gibi parlıyordu. Bu yüzden Allah, O’nu peygamber olarak seçmiştir.

Hz. Muhammed (sav) doğru, güvenilir, adaletli, son derece akıllı ve zeki ve çok güzel bir ahlak sahibi insandı. Bu yüzden Allah, O’nu peygamber olarak seçmiştir.

Hz. Muhammed(a.s.m), son peygamberdir  Allah O'nu son peygamber olarak seçildiği için, bütün peygamberlerde bulunan güzel ahlakın ve özelliklerin hepsini en mükemmel şekilde kendinde barındırmıştır. Bu yüzden Allah, O’nu peygamber olarak seçmiştir.

Ayrıca, peygamberleri seçen Allah’tır. O kimi peygamber olarak seçeceğini en iyi bilir. Onun iradesi bir konuda hikmetli tercihini yaptıktan sonra, bize düşen teslimiyetle onun güzelliğine inanmaktır.