Allah’ın (c.c.) Peygamberler Aracılığıyla Din Göndermesinin Amacı Nedir?

 İnsanlar kendi akıllarıyla Allah’ın varlığını,  birliğini  anlayabilirlerse de, bunun ötesinde O’na ait birtakım yüce sıfatları tamamen Allah’a nasıl ibadet edileceğini, âhiretle ilgili durumları dosdoğru bilemezler. İşte yüce Allah, insanların bu ihtiyacını gidermek için Peygamberler göndermiştir.

Eğer Peygamber gönderilmemiş olsa insanlar, gerçek, iyi, doğru ve güzeli bulmada, faydalı ve zararlıyı ayırt etmede zorlanacaklar, bunun için çok zaman harcayacaklar, çoğu zaman da bu konuda duygularının, geleneklerinin, geçici arzu ve isteklerinin baskısı altında kalacaklar, gerçek doğru ile pratik yararı birbirine karıştıracaklar, isabetli karar veremeyeceklerdi İşte bu ve benzeri sebeplerle Allah rahmetinin bir sonucu olarak Peygamberler göndermiştir