Hz Muhammed (sav)'in doğruluk ve dürüstlüğü

Hz Muhammed (sav)'in doğruluk ve dürüstlüğüPeygamber efendimiz (sav) , her çağ ve coğrafyada yaşayan insanlara en güzel örnektir. O, hayranlık uyandıran bir kişiliğe sahipti. Kalbi doğru, sözü doğru, düşüncesi ve yaşantısı doğru idi. Allahü Teâlâ’nın "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” emri üzere yaşadı, hayatı boyunca asla doğruluktan ayrılmadı. İnsanın doğru bir inanca sahip olabilmesi için kalbinin ve dilinin doğru olması gerektiğine inanır, “Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz.”  buyururdu. Doğruluğu iman ile bir ve bütün olarak görürdü. Nasihat isteyene,

“Allah’a iman ettim de ve dosdoğru ol! buyururdu. Toplumda doğruluğun ve adaletin yerleşmesi için sürekli çalıştı, çevresine nasihatler verdi. Şöyle buyururdu: “Doğruluktan ayrılmayınız; çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Gerçekten insan doğrulukla hareket etmeye devam ederse Allah katında en doğru kimse olarak yazılır. Yalandan sakınınız; çünkü yalan kötülüğe, kötülük ise cehenneme götürür. Gerçekten insan yalan söylemeye devam ederse Allah katında çok yalancı yazılır.” Resulullah, Allah’tan kendisine doğru bir kalp ve doğru söyleyen bir dil nasip etmesini ister, namazlarından sonra şöyle dua ederdi:

"Allah’ım! Her türlü hayırlı işlerimde senden kararlılık ve dayanma gücü vermeni istiyorum. Ve senden verdiğin nimetlerine şükretme ve sana güzel ibadet etme gücü vermeni isterim. Ve senden dürüst bir kalp ve doğruları söyleyen bir dil isterim. Senden hayır bildiğin şeyleri isterim, bildiğin şerlerden sana sığınırım, bildiğin hatalarımdan dolayı senden af dilerim.” Nesai- sevih

Efendimiz (sav) yalandan hoşlanmaz, şaka bile olsa asla yalan söylemezdi. Eşi Hz. Ayşe Peygamberimizin yalan konusundaki hassasiyetini şöyle anlatır: "Allah Resulü’nün (s.a.) hiç hoşlanmadığı ve çok kızdığı huy, yalan söylemektir. Bir kimse Allah Resulünün (s.a.) yanında yalan söylerse o    kişinin hemen tövbe edip o günahından temizlenmesini isterdi.” Arkadaşlarından Bekre’nin anlattığı şu hatıra, Peygamberimizin yalan söylemek ve yalancı şahitlik yapmak konusunda ne denli hassas olduğunu anlamak için yeterlidir

Sahabilerden Berke (ra) “Allah Resulü (s.a.) ile oturuyorduk. ‘Büyük günahların en büyüğünü size haber vereyim mi?’ buyurdu. Biz de ‘Evet, haber ver ey Allah’ın Peygamberi!’ dedik. Bunun üzerine Allah ‘a ortak koşmak, anaya-babaya isyan ve eziyet etmektir.’ buyurdu. Sonra, dayandığı yerden doğrulup oturdu ve ‘İyi dinleyin! Bir de yalan söz ve yalancı şahitliktir. Dikkat edin, bir de yalan söz ve yalancı şahitliktir!’ buyurdu. Bu sözü durmadan tekrar ediyordu. Öyle ki ben, kendi kendime, “Allah’ın Peygamberi herhâlde susmayacak.’ dedim.”

 Ayrıca bakınız: Seyyidul istiğfar duası ve anlamı