Hedy Kurbanı

Hedy kurbanı Hac ve umre ibadetiyle alakalı bir birkandır. Hedy kurbanı  Kâbe’ye ve Harem bölgesine hediye olmak üzere kesilen kurbanlara denir. Hedy kurbanları, tatavvu (nafle) ve vacip olmak üzere iki kısımdır. Mükellefyet yönünden birbirinden tamamen ayrı ise de, hedy kurbanı keyfyet bakımından, aynen udhiyye gibidir. Koyun ve keçi cinsinden olan kurbana dem, sığır ve deve cinsi kurbana ise bedene denir. Temetu‘ ve kıran haccı yapanların, hedy kesmeleri vaciptr. Temetu‘ veya kıran haccı yapanlardan, çeşitli sebeplerle temetu‘ ve kıran hedyi kesme imkânı bulamayanlar, üçü hac esnasında, yedisi de hacdan sonra olmak üzere toplam on gün oruç tutarlar.