Udhiyye Kurbanı

Bir kuran çeşididir. Udhiyye Kurbanı Kurban Bayramı (îdü’l-adhâ) içinde Allah’a yaklaşmak maksadıyla kesilen ve belli şartları taşıyan kurbanlara denir. Udhiyye Kurbanı Deve, sığır ve davar cinsinden olur. Deve ve sığır yedi kişi için, davar (koyun ve keçi) bir kişi içindir