İslam Dininin Korunmasını İstediği Temel İnsan Hakları

İslam Dininin Korunmasını İstediği Temel İnsan Haklarıİslam Dininin Korunmasını İstediği Temel İnsan Haklar Zarûrât-ı Hamse olarak da adlandırılır.

Hak (çoğulu “hukuk”tur.), sözlükte adalet, adaletin gerektirdiği veya birine ayrılan pay, mal ve mülk gibi anlamlara gelir. Terim olarak hak, hukukun bir kişiye tanıdığı yetki veya yükümlülüktür.

İslam’da hakların korunması esastır. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.), “Her hakkı sahibine veriniz.” buyurmuştur. Hakların ihlali ise büyük günahlardan sayılmıştır. 

İslam Dininin Korunmasını İstediği Temel İnsan Hakları

Yaşama hakkı (can dokunulmazlığı)
• İnanç ve ibadet hürriyeti (din dokunulmazlığı)
• Aklın korunması (akıl dokunulmazlığı)
• Neslin korunması (namus ve ırz dokunulmazlığı)
• Mülkiyet hakkı (mal dokunulmazlığı)