Yolculukta İslam Dinininin Getirdiği Kolaylıklar

Yolculukta İslam Dininin Getirdiği Kolaylıklarİslam Dininin Seferilikte Getirdiği Kolaylıklar

Seferi kimse, seferi olmayan mukîm bir imama uyarsa, namazı onunla beraber dört rek’at kıar. Seferilikte durum müsait olmadığında nafile namazlar terk edilebilir.
Seferilik mesafesi yaklaşık olarak 90 km’dir. Seferilik, aslî ikâmet yerinin meskenlerinin geride bırakılmasıyla başlar. Evinden çıkarken en az 90 kilometre uzağa gideceğine niyet etmeyen, fakat bu kadar veya daha fazla yol giden kimse seferî sayılmaz.
Bir insanın yolculuğu sırasında 15 günden daha az bir müddet kalmaya ve konaklamaya niyetlendiği yere vatan-ı süknâ denir. Burada seferilik hükümleri geçerlidir. Bir yerde onbeş gün veya daha fazla ikâmet etmeye niyetlenilmesi yahut vatan-ı aslîye dönülmesiyle seferilik biter. Şafiî mezhebinde seferilik süresi gidiş ve dönüş günleri hariç 3 gündür.
Yolculuğa çıkan kimse, oturduğu şehir, kasaba veya köyün binalarını 
geçince seferilik başlamış olduğundan, seferi kimse kılacağı namazları bu noktadan itibaren kısaltarak kılar. Seferilikten dönüldüğü zaman da oturulan yerin binalarından içeri girilince seferilik hükümleri bitmiş olur.

Dînî bir kavram olan “seferilik” yolculuk amacıyla belli bir mesafenin gidilmesidir. Yolculuk sıkıntılı ve meşakkatli bir durumdur. Sıkıntı ve zorluk olmasa bile çoğu zaman seferilikte imkanlar kısıtlıdır. İslam, yolculuk durumundaki sıkıntı, zorluk, yorgunluk ve yıpranma durumunu dikkate almış, yolculuk durumundakiler bir takım kolaylıklar getirmiştir. islam dininin seferlik şartlarını taşıyan kimselere tanıdığı kolaylıklar şunlardır:

Yolculukta İslam Dininin Getirdiği Kolaylıklar


1. İslam dinine göre seferilik şartlarını taşıyan bir kimse  4 rek'atlı farz namazları iki rek'at olarak kılar kılar. Akşam ve Vitir namazı olduğu gibi kılınır. Sünnet namazlarını ister kılar isterse kılmayabilir.
2. Seferi olan kimseye Cuma namazı farz değildir.
3. Yine aynı şekilde yolcu olan kimseye bayram namazları vacib değildir, fakat kılarsa namazı geçerli olur.

4. Seferi olan kimse Ramazan orucunu tutmayıp erteleyebilir, fakat bu günlerin sonra kazasını tutmalıdır. fakat tutması daha iyidir.
5. Yolcu olan bir kimse ayağındaki mestlere üç gün mesh edebilir.
6. Yolcuya kurban kesmek vacib değildir.


Seferi hükmünde bulunmayan kimseye “mukîm” denir. Yolcuyken kazaya kalan dört rek'atlı farz namazlar ikâmet yerine dönülse bile iki rek'at olarak kaza edilir.
Şafiî mezhebine göre seferilikte öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazları cem yapılabilir.