Duanın kabul edildiği vakitler

Hadislerlerde bildirilen duanın kabul edildiği vakitller

Peygamber efendimizin hadislerle bildirdiği ve dua adildiği zaman makbul olan zamanlar şunlardır.

Ezanla kamet arasında dua makbuldür. [Tirmizi]

Kur'anı hatmedenin duası makbuldür. [Beyheki]

Rikkat halinde duayı ganimet bilin.
[Deylemi]


Hac yapanların, duaları kabul olur. [Taberani]

Kur’an ve ezan okunurken, düşman ordusuyla karşılaşınca, yağmur yağarken, zulme uğrayınca dualar kabul olur.
[Taberani]

Bir cemaatten bir kısmı dua eder, ötekiler de âmin derse o duayı, Allahü teâlâ kabul eder.)
[Hakim]


(Beş vakit namazlardan sonra yapılan dua kabul olur.
[Buhari]


İsm-i a’zamla edilen dua makbuldür. [İbni Mace]

Her gece seher vakti, Allahü teâlâ buyurur ki: İstiğfar eden yok mu, affedeyim. İsteyen yok mu, vereyim, duasını kabul edeyim.
[Müslim]


Allah’a yakararak edilen dua makbuldür.
[Ebu Ya’la]


En efdal dua, Arefe günü yapılandır. [Beyheki]

Şu beş gecede yapılan dua kabul olur: Regaib, Berat ve Cuma gecesi ile Ramazan ve Kurban bayramının birinci gecesi.
[İbni Asakir]