Duanın kabul olma şartları nelerdir

Duanın kabul edilmesi için gereken şartlar

Duanın kabul olma şartları nelerdirDuâ da bir ibadettir. Hatta ibadetin özü duada saklıdır. Bu nedenle dua ederken  sadece dünyevî maksatlar gaye edilerek yapılmaz. İbadetin gayesi ise ahirettir dünyevi maksatlar ibadetlerin özel vakitleridirler.(Bakınız Bediuzzaman Said Nursi Sözler, 287)

Bu anlamda , belâların gelmesi, dertlerin verilmesi, hastalıkların ve muzır şeylerin musallat olması bazı duaların hususi vakitleridir. Bu vakitlerde Cenâb-ı Hakk’a duâ edilmelidir. Ancak belâlar gitmez ise, “Duâm kabul olmadı” denilmemeli; “Duânın vakti bitmedi” denilmeli ve duaya devam edilmelidir. Allah’ın rahmetinden ümit kesilmemelidir. Sözler, s. 287


1- İstidât dili: İstidat ve yeteneklerin dili ile istenen şey daima verilir. Bütün varlıkların istidat dili ile yaptıkları dualar Allah’ın dergâhına yükselmekte ve kabûl görmektedir. Buna bütün kâinât şahittir.
2- Fıtrî ihtiyaç dili: İstenen şey, fıtrî bir ihtiyaç ise, kabul edilir. Dualarını fıtrî ihtiyaç diliyle yapan canlılar, ihtiyaçlarına ummadıkları şekillerde nail olmaktadırlar.
3- Iztırar dili: Zorda kalan ve dert çeken acı sahibi birisinin “acı diliyle” yaptığı duâyı Cenâb-ı Hak makbul sayar.
4- Hâl ve fiil dili: Bizzat fiil ve davranışlarıyla uygun tutum sergilenerek yapılan duâlar makbûle şâyândır. Sebepleri bir araya getirmek, Allah’ın istenen şeyi vermesi için görmek istediği bir fiilî duâ hâlidir. Meselâ hasta olan birisi doktora, eczâcıya Allah’tan şifâ talebiyle gider, ilâçlarını Allah’tan şifâ talebiyle alır ve kullanır. Hastanın bu hâli bir duâ vaziyetidir ki, Cenâb-ı Hak katında makbul sayılır. Yine meselâ bir çiftçi, Cenâb-ı Hak’tan bereketli ürün istemek için, toprağı sürmekle rahmet kapısını çalmış olur.
5- Söz ve kalp dili: İlk dört dil ile ulaşılmayan bir istek ve ihtiyaç için nihâyet söz dili ile duâ edilir ve Cenâb-ı Hak’tan istenir. Kul, güç yetiremediği konularda diliyle ve kalbiyle Allah’ın kudret ve rahmetine sığınır, Cenâb-ı Hak da bu sığınışı İnşâallah kabul eder.

Duanın kabul edilmesi için gereken şartlardan bir kısmı şöyle:
1- Haram lokmadan sakınmalıdır!
2- İtikadı düzgün olmalıdır.
3- Uyanık kalble ve kabul edileceğine inanarak dua etmelidir.
4- Dualarım niçin kabul olmuyor dememelidir.
etmeyiniz! Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz.) [Buhari]
5- Bela gelmeden önce çok dua etmelidir.
6- Duaya hamd ve salevatla başlamalıdır.
7- Yalvararak dua etmelidir.
8- Sebeplere yapışmadan istemek kuru bir temennidir.
9- Günah işlemeyen dil ile dua etmelidir.
10- İsm-i a’zam ve esma-i hüsna ile dua etmelidir.