Amentü Duası Arapça okunuşu ve Anlamı

 Amentü Duası Arapça okunuşu ve Anlamı

“Âmentü” inandım demektir. İslam dinindeki imanın şartları amentü terimiyle  ifade edilir. Âmentü duası olarak bilinen bu duada imanın şartları sıralanmakta ve dua Kelime-i Şehadet’le bitmektedir.

 Amentü Duası Arapça okunuşu


Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî ve’l-yevmi’l-âhiri ve bi’l-kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhiteâlâ ve’l-ba‘sü ba‘de’l-mevti hakkun.
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh ve eşhedü ennemuhammeden abduhû ve rasûlüh

 Amentü Duası  Anlamı

Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inandım. Öldükten sonra diriliş haktır.

Allah’tan başka ilâh olmadığına, Hz.
Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi oldu-ğuna şahitlik ederim.