Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Dua

Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerimi okumaya başlamadan önce gönlümüzün açılıp şifa olması, Kur'andan istifademizin artmasıve Ku'anın bizlere şefaatçi olması için dua etmeliyiz.

Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Duanın arapçası ve okunuşu aşağıdadır.

Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Dua

Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Dua

Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Duanın Arapça okunuşu;

Allâhümme bil’hakkı enzeltehû ve bil’hakkı nezel. Allâhümme azzim rağbetî fîhi vec’alhü nûrân libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allâhümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvi bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehû alâ tâatike ânâe’lleyli ve etrâfe’nnehârî. Vahşurnî mean’nebiyyi Muhammedin sallallâhü teâlâ aleyhi ve selleme ve âlihil’ahyâr.

Kur'an-ı Kerim Okumaya Başlarken Okunacak Duanın Türkçe Meali;

Allahım! hak ile inzal buyurduğun,gönderdiğin kur’anı kerim hürmetine,efendimize nazil olan (gelen) kur’an-ı mübin hatırı için, senden yardım istiyorum. Allahım! Kur’an’a karşı rağbetimi (istek ve arzumu, sevgi ve aşkımı) arttır. Onun nuru ile gözlerimi aydınlık kıl, onun fevz ü bereketiyle gönlüme şifa ver. Allah’ım! Kur’an’ın ile dilimi süsle,yüzümü güzelleştir (yüzümü ilahi nurunla nurlandır). Vücudumu Kur’an’la güçlendir. (Allah’ım! Kur’an’dan maddi,manevi fevz ü bereket alan kullarının içine beni de dahil et). Beni Kur’an okumakla rızıklandır, gece ve gündüz kur’an okumamı nasip et ve beni, kıyamet günü sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (s.a.v.)ile ve Onun (s.a.v.) al ve ashabiyle (r.a.) haşret (dirilt)